M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Avdelning Västmanland

klubb.vastmanland@msverige.se  


Sammankallande:

Clas Blomberg

070-814 11 14
klubb.vastmanland@msverige.se  

Kontaktperson:

Lise-Lotte Blomberg                     

076-243 02 44
liselotteblomberg@gmail.com  

Följ oss på Facebook

Tack för din röst!

Nu är valet av ledamöter till Riksförbundet M Sveriges kongress avslutat. De nya kongressledamöterna presenteras på msverige.se i månadsskiftet januari-februari.

Aktiviteter

2019 års vägombudssäsong

På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlasnder laddhybrid och ansvarigt vägombud är Clas Blomberg.
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i avdelning Västmanland är Clas Blomberg. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.

Utställare på Västerås Summer Meet

På bilden ses Clas Blomberg som var med som utställare på Västerås Summer Meet och presenterade riksförbundet M Sverige, lokalavdelning Västmanland och visade upp årets vägombudsbil.
Clas Blomberg var med som utställare på Västerås Summer Meet och presenterade riksförbundet M Sverige, lokalavdelning Västmanland och visade upp årets vägombudsbil.

Avdelning Västmanland funktionär på Vätternrundan

För 24:e gången deltog representanter från M Sveriges lokalklubbar som funktionärer på Vätternrundan. En av de viktigaste uppgifterna för M Sverige är att med hjälp av vägombudsbilarana och inhyrda bilar erbjuda de som av någon anledning hamnar på sjukhus transport därifrån och vid enklare skador också till sjukhuset. Det är en service som är mycket uppskattad och om upplevelsen av Vätternrundan inte blev som deltagaren hade tänkt sig kanske den här hjälpen gjorde upplevelsen lite ljusare.

På bilden ses bl a Clas Blomberg från avdelning Västmanland tillsammans med representanter från Klubb Östergötland och Klubb Motorcamping Götaland. Dessutom deltog förtroendevalda från Klubb Skaraborg, Klubb Eskilstuna-Strängnäs, Klubb Stockholm samt avdelning Jönköping
_____________________________________________________________________