M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Avdelning Västmanland

klubb.vastmanland@msverige.se  


Sammankallande: 
Clas Blomberg

070-814 11 14
klubb.vastmanland@msverige.se  


Kontaktperson: 
Lise-Lotte Blomberg                     

076-243 02 44
liselotteblomberg@gmail.com  

Följ oss på Facebook

Aktiviteter 2021

2021: Clas Blomberg och Michael Niskakoski delar ut viltremsor och information om M Sverige utanför Biltema i Örebro.
2021: Clas Blomberg och Michael Niskakoski delar ut viltremsor och information om M Sverige utanför Biltema i Örebro.

En av M Sveriges årligt återkommande kampanjer är att dela ut viltremsor med tillhörande informationsblad. 

Michael Niskakoski, avdelningsansvarig i Örebro och Clas Blomberg, avdelningsansvarig här i Västmanland träffade många intresserade utanför Biltema i Örebro.

2021: Biträdande vägombud Lotta Blomberg med årets vägombudsbil - Peugeot 3008 vid en rastplatsinspektion.
2021: Biträdande vägombud Lotta Blomberg med årets vägombudsbil - Peugeot 3008 vid en rastplatsinspektion.

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i M Sverige avdelning Västmanlands län bemannar vi i avdelningen årets bil, en Peugeot 3008 och ansvarigt vägombud är Clas Blomberg som också är avdelningsansvarig. Som vanligt kommer vi att genomföra vägkvalitetsmätning och bedöma rastplatser här i Västmanland och Örebro län. Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).

Om du vill veta mer om oss i M Sverige avdelning Västmanland är du välkommen att kontakta vägombud/avdelningsansvarig Clas Blomberg.

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i avdelning Västmanland är Clas Blomberg.

Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på länets vägar. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Tveka inte att kontakta oss i lokalavdelningen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.

2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i avdelning Västmanland är Clas Blomberg.

Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.

2020: Utställare på Västerås Summer Meet. Clas Blomberg var med som utställare på Västerås Summer Meet och presenterade riksförbundet M Sverige, lokalavdelning Västmanland och visade upp årets vägombudsbil.
2020: Utställare på Västerås Summer Meet. Clas Blomberg var med som utställare på Västerås Summer Meet och presenterade riksförbundet M Sverige, lokalavdelning Västmanland och visade upp årets vägombudsbil.
På bilden ses bl a Clas Blomberg från avdelning Västmanland tillsammans med representanter från Klubb Östergötland och Klubb Motorcamping Götaland. Dessutom deltog förtroendevalda från Klubb Skaraborg, Klubb Eskilstuna-Strängnäs, Klubb Stockholm samt avdelning Jönköping
Vid Vätternrundan: På bilden ses bl a Clas Blomberg från avdelning Västmanland tillsammans med representanter från Klubb Östergötland och Klubb Motorcamping Götaland. Dessutom deltog förtroendevalda från Klubb Skaraborg, Klubb Eskilstuna-Strängnäs, Klubb Stockholm samt avdelning Jönköping

För 24:e gången deltog representanter från M Sveriges lokalklubbar som funktionärer på Vätternrundan. En av de viktigaste uppgifterna för M Sverige är att med hjälp av vägombudsbilarana och inhyrda bilar erbjuda de som av någon anledning hamnar på sjukhus transport därifrån och vid enklare skador också till sjukhuset.

Det är en service som är mycket uppskattad och om upplevelsen av Vätternrundan inte blev som deltagaren hade tänkt sig kanske den här hjälpen gjorde upplevelsen lite ljusare.


Integritetspolicy

För att kunna erbjuda produkter och tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi, M Sverige Avdelning Västmanland, behandla dina personuppgifter och detta gör vi i enlighet med gällande lagstiftning samt med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Läs policyn här