M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

E-post till Avdelning Uppsala
klubb.uppsala@msverige.se

 

Kontakt Uppsala:
Ove Högström
070-8320067
ove.hogstrom@bredband2.com

Anders Lindberg
073-5778455
alindberg017@gmail.com

Kontakt Enköping:
Adam Fröjdfeldt
073-8049377
adam@frojdfeldt.com

 

Aktiviteter 2024

 

27 februari: Medlemsmöte med trafikpolisen 

I Uppsala län har det inte funnits någon klubb eller avdelning på många år. Januari 2024 startade en ny avdelning och 27 februari arrangerades ett första medlemsmöte. 35 intresserade medlemmar kom till Arenahotellet i Uppsala och fick en gedigen presentation av M Sverige och en mycket bra presentation från trafikpolisen i Uppsala län. 

27 februari 2024: medlemsmöte med besök från trafikpolisen i Uppsala län. Foto: Sofia Paulsson
27 februari 2024: medlemsmöte med besök från trafikpoliserna i Uppsala län, Gunilla Lööw och Johan Boström. Foto: Sofia Paulsson