M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till oss och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Avdelning Örnsköldsvik

klubb.ornskoldsvik@msverige.se

Kontaktperson:
Sirpa-Liisa Ylönen
070-6252689
sirpaliisaylonen@hotmail.com

 

Internationellt körkort

Behöver du internationellt körkort. OBS! Endast kontant betalning. Tag med nytaget foto (4x5 cm) för det internationella körkortet.  

Kontakta:

Runo Gidlöf
Sjösätervägen 14
Örnsköldsvik
0660-76825, 070-632 84 17
97.nallav.18@telia.com

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort

Du kan också beställs ditt internationella körkort direkt här

Information till våra medlemmar

M Sveriges lokalklubb Örnsköldsvik beslutade vid ordinarie föreningsmöte (årsmöte) den 7 april 2024 att ombilda klubben till en avdelning under Riksförbundet M Sverige. Detta kommer formellt att fastställas vid ett extrainsatt föreningsmöte den 20 oktober 2024. Vi i M Sverige avdelning Örnsköldsvik kommer att fortsätta med våra aktiviteter och opinionsarbete och ser fram emot att få träffas under kommande aktiviteter.

Sirppa-Liisa Ylönen
Kontaktperson M Sverige avdelning Örnsköldsvik

 

Aktiviteter 2024

7 april: Ordinarie föreningsmöte (årsmöte) 

Plats: Scandic hotell, Hästmarksvägen Örnsköldsvik.

 

 

Aktiviteter 2023

12 mars: Årsmöte

Vid årsmötet valdes Hans-Ivar Gjersvold till ny ordförande för M Sverige lokalklubb Örnsköldsvik.


Aktiviteter 2022

1 april: Årsmöte 

 

Aktiviteter 2021

25 mars: Årsmöte

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i M Sverige lokalklubb Örnsköldsvik bemannar vi i klubben årets bil, en Peugeot 3008 och ansvarigt vägombud är Hans-Ivar Gjersvold som också är klubbens ordförande.

Som vanligt kommer vi att genomföra vägkvalitetsmätning och bedöma rastplatser här i norra delarna av Västernorrlands län. Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).

Om du vill veta mer om oss i M Sverige lokalklubb Örnsköldsvik är du välkommen att kontakta vägombud Hans-Ivar Gjersvold, ordförande Oiva Kuusela eller någon annan i styrelsen (se kontaktuppgifter ovan).

2020: Vägkvalitetsmätning  Under vägombudssäsongen utför vi vägombud en omfattande mätning av vägkvaliteten i Sverige. Här är vi ute på mätning i Västernorrland och tar en paus nedanför Skuleberget
2020: Vägkvalitetsmätning Under vägombudssäsongen utför vi vägombud en omfattande mätning av vägkvaliteten i Sverige. Här är vi ute på mätning i Västernorrland och tar en paus nedanför Skuleberget

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Örnsköldsvik är Hans-Ivar Gjersvold.

Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på länets vägar. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.

Länets bästa rastplats 2019 – Varje år utser Riksförbundet M Sverige länets bästa rastplatser. Här i Västernorrland blev det 2019 Skulebergets rastplats utmed E4 vid Skuleberget, strax norr om Docksta, invid naturum Höga Kusten. Hans-Ivar har just satt upp skylten.
Länets bästa rastplats 2019 – Varje år utser Riksförbundet M Sverige länets bästa rastplatser. Här i Västernorrland blev det 2019 Skulebergets rastplats utmed E4 vid Skuleberget, strax norr om Docksta, invid naturum Höga Kusten. Hans-Ivar har just satt upp skylten.


Integritetspolicy

För att kunna erbjuda produkter och tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi, lokalklubb M Sverige Örnsköldsvik, behandla dina personuppgifter och detta gör vi i enlighet med gällande lagstiftning samt med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Läs policyn här