Tillsammans arbetar vi för en ökad trafiksäkerhet!

Avdelning Örebro
klubb.orebro@msverige.se

Kontaktperson M Sverige Avdelning Örebro
Michael Niskakoski

Adress

Södra Källtorpsvägen 19
702 17 Örebro

070-217 00 17

 

 

 

Välkommen till Avdelning Örebro!

Våren 2021 startade vi här i Örebro län en avdelning under Riksförbundet M Sverige. Jag som tar initiativet och startar en avdelning heter Michael Niskakoski och har ett genuint intresse för bilar och trafiksäkerhetsfrågor. Jag är föreningsaktiv och har bland annat varit engagerad i Skoda's märkesklubbar sedan mitten av 1990-talet. Dessutom har jag i många år följt M Sveriges arbete dels som medlem men också genom min far som var medlem i många år.

Inom Riksförbundet genomförs varje år flera viktiga trafiksäkerhetsundersökningar och en vägombudsverksamhet där särskilda bilar bemannas av volontärer från klubbar och avdelningar och genomför vägkvalitetsmätningar, inspektion av rastplatser och trafiksäkerhetsundersökningar. Andra återkommande riksaktiviteter är reflexkampanjer och viltvarningskampanjer.

I arbetet att öka trafiksäkerheten vill vi gärna veta vad du tycker är mest angeläget. Handlar det om vägunderhåll, brist på parkeringsplatser, brister på laddstationer, trafikfarliga korsningar eller något annat.

Hör gärna av dig till mig om du vill vara med i vårt viktiga arbete och driva lokala och regionala trafiksäkerhetsfrågor och delta i Riksförbundet M Sveriges stora rikskampanjer med fokus på trafiksäkerhet.

Michael

Aktiviteter 2022

Onsdagen den 5 oktober klockan 18.00 Medlemsmöte – Vilt i trafiken
Plats: Best Western Eurostop
Vi kommer att presenterat kort vad vi gör inom Riksförbundet M Sverige och berätta om vår 100-åriga historia och därefter läggs fokus på viltolyckor och hur vi kan förebygga och minska viltolyckor i trafiken. Vi bjuder på kaffe och matigare smörgås.

Anmälan senast 2 oktober till klubb.orebro@msverige.se eller 070-217 00 17.

Välkommen!

Aktiviteter 2021

Viltvarningskampanj i Örebro 13 oktober

En av M Sveriges årligt återkommande kampanjer är att dela ut viltremsor med tillhörande informationsblad. 

Michael Niskakoski, avdelningsansvarig här i Örebro och Clas Blomberg, avdelningsansvarig i Västmanland träffade många intresserade utanför Biltema i Örebro.

På bilden ses när Clas Blomberg, Västmanland och Michael Niskakoski, Örebro har viltvarningskampanj utanför Biltema i Örebro
Clas Blomberg och Michael Niskakoski delar ut viltremsor och information om M Sverige utanför Biltema i Örebro