Tillsammans arbetar vi för en ökad trafiksäkerhet!

Avdelning Örebro
klubb.orebro@msverige.se

Kontaktperson M Sverige Örebro
Sofia Paulsson

sofia.paulsson@msverige.se

08-12045201

072-0707217

 

Aktiviteter 2022

Onsdag 5 oktober arrangerades ett mycket uppskattat medlemsmöte med 20 engagerade medlemmar.
Onsdag 5 oktober arrangerades ett mycket uppskattat medlemsmöte med 20 engagerade medlemmar.

5 oktober medlemsmöte i Örebro

5 oktober arrangerades ett mycket uppskattat medlemsmöte här i avdelning Örebro med 20 engagerade medlemmar. Mötet inleddes med en presentation av Riksförbundet och visning av filmen om M Sveriges 100-åriga historia. Kvällen fortsatte med en presentation av avdelningsansvarige Michael Niskakoski som informerade om avdelning Örebro och hur vi tillsammans kan fortsätta att utveckla avdelningen.

Huvudtemat för kvällens medlemsmöte var vilt och trafiksäkerhet. Riksförbundet är representerade i både Nationella viltolycksrådet och Viltskadekommissionen och driver därigenom olika trafiksäkerhetsfrågor och förebyggande frågor vad gäller viltolyckor. Tony Gunnarsson från M Sverige höll ett inspirerande föredrag som också föranledde en hel del frågor.

Medlemsmöte – Vilt i trafiken
När: 5 okt kl 18.00
Plats:
Best Western Eurostop

Aktiviteter 2021

Viltvarningskampanj i Örebro 13 oktober

En av M Sveriges årligt återkommande kampanjer är att dela ut viltremsor med tillhörande informationsblad. 

Michael Niskakoski, avdelningsansvarig här i Örebro och Clas Blomberg, avdelningsansvarig i Västmanland träffade många intresserade utanför Biltema i Örebro.

På bilden ses när Clas Blomberg, Västmanland och Michael Niskakoski, Örebro har viltvarningskampanj utanför Biltema i Örebro
Clas Blomberg och Michael Niskakoski delar ut viltremsor och information om M Sverige utanför Biltema i Örebro

Välkommen till Avdelning Örebro!

Våren 2021 startade vi här i Örebro län en avdelning under Riksförbundet M Sverige. Jag som tar initiativet och startar en avdelning heter Michael Niskakoski och har ett genuint intresse för bilar och trafiksäkerhetsfrågor. Jag är föreningsaktiv och har bland annat varit engagerad i Skoda's märkesklubbar sedan mitten av 1990-talet. Dessutom har jag i många år följt M Sveriges arbete dels som medlem men också genom min far som var medlem i många år.

Inom Riksförbundet genomförs varje år flera viktiga trafiksäkerhetsundersökningar och en vägombudsverksamhet där särskilda bilar bemannas av volontärer från klubbar och avdelningar och genomför vägkvalitetsmätningar, inspektion av rastplatser och trafiksäkerhetsundersökningar. Andra återkommande riksaktiviteter är reflexkampanjer och viltvarningskampanjer.

I arbetet att öka trafiksäkerheten vill vi gärna veta vad du tycker är mest angeläget. Handlar det om vägunderhåll, brist på parkeringsplatser, brister på laddstationer, trafikfarliga korsningar eller något annat.

Hör gärna av dig till mig om du vill vara med i vårt viktiga arbete och driva lokala och regionala trafiksäkerhetsfrågor och delta i Riksförbundet M Sveriges stora rikskampanjer med fokus på trafiksäkerhet.

Michael


Integritetspolicy

För att kunna erbjuda produkter och tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi, M Sverige Avdelning Örebro, behandla dina personuppgifter och detta gör vi i enlighet med gällande lagstiftning samt med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Läs policyn här