Tillsammans arbetar vi för en ökad trafiksäkerhet!

Avdelning Örebro
klubb.orebro@msverige.se

Kontaktperson M Sverige Avdelning Örebro
Michael Niskakoski

Adress

Södra Källtorpsvägen 19
702 17 Örebro

070-217 00 17

 

 

 

Välkommen till Avdelning Örebro!

Riksförbundet M Sverige har inte haft någon lokalklubb eller avdelning här i Örebro län på flera år. Jag som tar initiativet och startar en avdelning heter Michael Niskakoski och har ett genuint intresse för bilar och trafiksäkerhetsfrågor. Jag är föreningsaktiv och har bland annat varit engagerad i Skoda's märkesklubbar sedan mitten av 1990-talet. Dessutom har jag i många år följt M Sveriges arbete dels som medlem men också genom min far som var medlem i många år.

Inom Riksförbundet genomförs varje år flera viktiga trafiksäkerhetsundersökningar och en vägombudsverksamhet där särskilda bilar bemannas av volontärer från klubbar och avdelningar och genomför vägkvalitetsmätningar, inspektion av rastplatser och trafiksäkerhetsundersökningar. Andra återkommande riksaktiviteter är reflexkampanjer och viltvarningskampanjer.

I arbetet att öka trafiksäkerheten vill vi gärna veta vad du tycker är mest angeläget. Handlar det om vägunderhåll, brist på parkeringsplatser, brister på laddstationer, trafikfarliga korsningar eller något annat.

Hör gärna av dig till mig om du vill vara med i vårt viktiga arbete och driva lokala och regionala trafiksäkerhetsfrågor och delta i Riksförbundet M Sveriges stora rikskampanjer med fokus på trafiksäkerhet.

Michael