Avdelningen utfärdar Internationellt körkort.

Avdelning Karlstad
Vi utfärdar Internationellt körkort

Kontakt:

Claes Göran Ekeberg
Toppstavägen 16
656 39 Karlstad
070-6805196
c.g.b.ekeberg@gmail.com

Aktiviteter 2024

Medlemsmöte hos Värmlands Bussveteraner onsdag 12 juni är

tyvärr inställt på grund av för få anmälda

 

 

 

Aktiviteter 2023

17 oktober: Studiebesök hos Lecab

Medlemmar i M Sverige avdelning Karlstad bjöds in till studiebesök hos Lecab i Karlstad, ett familjeföretag som har funnits i över 60 år och vill vara med och lösa framtidens mobilitet i minst 60 år till. Lecab är auktoriserad återförsäljare för Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, ŠKODA, Volkswagen Transportbilar och XBUS. Vi välkomnades av VD Johan Pettersson och marknadskommunikationschef Emelie Ågren som visade oss muséet, bilarna, verkstaden och berättade om företaget.

Studiebesöket var mycket uppskattat. Stort tack till Lecab!

Aktiviteter 2022

4 oktober: Studiebesök på Kils Bilmuseum samt extra årsmöte 

Studiebesöket inleddes med ett kort extra årsmöte då beslutet att klubben ombildas till avdelning fastställdes. Därefter berättade Urban Jonsson på Kils bilmuseum om bilarna och guidade de ca 20 medlemmarna.

2022: Medlemsmöte på Kils Bilmuseum 4 oktober. En Volvo 445 Valbo flankeras av ägaren, tillika ägare till muséet Urban Jonsson, Claes Göran Ekeberg avdelningsansvarig Karlstad samt Leif Johansson klubbordförande Kristinehamn. Volvo P1900 byggdes endast i 67 exemplar på 50-talet och detta välbevarade exemplar finns på just Kils Bilmuseum.
2022: Medlemsmöte på Kils Bilmuseum 4 oktober. En Volvo 445 Valbo flankeras av ägaren, tillika ägare till muséet Urban Jonsson, Claes Göran Ekeberg avdelningsansvarig Karlstad samt Leif Johansson klubbordförande Kristinehamn. Volvo P1900 byggdes endast i 67 exemplar på 50-talet och detta välbevarade exemplar finns på just Kils Bilmuseum.

2022: Årsmöte 30 juni

M Sverige lokalklubb Karlstad har vid årsmötet den 30 juni beslutat att ombilda klubben till en avdelning under Riksförbundet M Sverige.

Detta kommer formellt att fastställas vid ett extrainsatt årsmöte 4 oktober 2022. För dig som medlem, eller tänker bli medlem, innebär det inte någon skillnad i tillhörighet eller aktiviteter. Enda skillnaden är att klubb Karlstad inte längre är en egen juridisk förening och att du som medlem inte längre har möjlighet att delta i något årsmöte.

Vi i M Sverige avdelning Karlstad kommer att fortsätta med våra aktiviteter och opinionsarbete och ser fram emot att få träffas under kommande aktiviteter.

Claes Göran Ekeberg
Kontaktperson M Sverige avdelning Karlstad

2021: Claes Göran Ekeberg monterar skylten "Länets bästa rastplats 2021"
2021: Claes Göran Ekeberg monterar skylten "Länets bästa rastplats 2021"

M Sveriges förtroendevalda i klubbar och avdelningar har under många år inventerat och utsett "Länets bästa rastplats".

Rastplatserna bedöms två gånger per säsong utifrån kriterier som som t ex skötsel, städning, trygghet och trafiksäkerhet samt möjlighet till att göra något mer än att bara ta en fika, till exempel promenadstråk, lekplats för barnen eller dylikt

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Karlstad är Jan-Erik Jönsson.

Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på vägarna här i Karlstad och västra Värmland. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.

2019: Länets bästa rastplats Hängsjön. På bilden ses hur vägombud Jan-Erik Jönsson och Birgitta Karstensson sätter upp skylten "Länets bästa rastplats 2019" på rastplats Hänsjön nära Torsby Vägombud Jan-Erik Jönsson och Birgitta Karstensson sätter upp skylten "Länets bästa rastplats 2019" på rastplats Hänsjön nära Torsby
2019: Länets bästa rastplats Hängsjön. På bilden ses hur vägombud Jan-Erik Jönsson och Birgitta Karstensson sätter upp skylten "Länets bästa rastplats 2019" på rastplats Hänsjön nära Torsby Vägombud Jan-Erik Jönsson och Birgitta Karstensson sätter upp skylten "Länets bästa rastplats 2019" på rastplats Hänsjön nära Torsby

2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer. Bilen kommer att bemannas av medlemmar i klubb Karlstad fram till 20 juli.

2018 Kongress: Bilder från kongressen
2018 Kongress: Bilder från kongressen


Integritetspolicy

För att kunna erbjuda produkter och tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi, lokalklubb M Sverige Karlstad, behandla dina personuppgifter och detta gör vi i enlighet med gällande lagstiftning samt med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Läs policyn här