M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

 

Avdelning Jönköping

Kontaktperson

Jan-Olof Svensson
073-532 67 20
Jolo.sv@netatonce.net

Internationellt körkort

Behöver du ett internationellt körkort?

Kontakta:

Jan-Olof Svensson
Besöksadress Korallvägen 2 (ingång från Huskvarnavägen)
554 54 Jönköping
073-532 67 20 
jolo.sv@netatonce.net
klubb.jonkoping@msverige.se  

 

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort

Du kan också beställa ditt internationella körkort direkt här

Aktiviteter 2022

 

Länets bästa rastplats 2021 - Hörle Södergående

Utifrån rastplatsinventeringar i Jönköpings län sommaren 2021 fick Hörle Södergående högst poäng. Detta uppmärksammar vi i M Sverige avdelning Jönköping och monterar upp skylten Länets Bästa Rastplats 2021.

Leif Tellfjord monterar upp skylten "Länets bästa rastplats 2021"
Leif Tellfjord monterar upp skylten "Länets bästa rastplats 2021"

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i M Sverige avdelning Jönköping bemannas årets bil, en Peugeot 3008 av ansvarigt vägombud Leif Tellfjord. Som vanligt genomför vi vägkvalitetsmätning. Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).


Om du vill veta mer om oss i M Sverige avdelning Jönköping är du välkommen att kontakta avdelningsansvarig Leif Tellfjord (kontaktuppgifter ovan).

Länets bästa rastplats 2020 - Risbro. Vägombud Lennart Falegård och Jan Möller från lokalklubb Skaraborg har just skruvat upp skylten "Länets bästa rastplats 2020".  Rastplatserna bedöms två gånger per säsong utifrån kriterier som som t ex skötsel, städning, trygghet och trafiksäkerhet.
Länets bästa rastplats 2020 - Risbro. Vägombud Lennart Falegård och Jan Möller från lokalklubb Skaraborg har just skruvat upp skylten "Länets bästa rastplats 2020". Rastplatserna bedöms två gånger per säsong utifrån kriterier som som t ex skötsel, städning, trygghet och trafiksäkerhet.
På bilden ses vägombud Leif Tellfjord och årets vägombudsbil en Peugeot 3008
På bilden ses vägombud Leif Tellfjord och årets vägombudsbil en Peugeot 3008

2020 års vägombudssäsong pågår runt om i Sverige. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i avdelning Jönköpings län är Leif Tellfjord.
Precis som tidigare år genomförs rastplats-undersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på länets vägar. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.
Tveka inte att kontakta vägombud/ avdelningsansvarig om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.Aktiviteter 2019

Bästa rastplats

Leif Tellfjord och Ulla-Britt Hagström sätter upp diplomet "Årets Bästa Rastplats 2018" vid Gyllene Uttern
Leif Tellfjord och Ulla-Britt Hagström sätter upp diplomet "Årets Bästa Rastplats 2018" vid Gyllene Uttern
Alla dessa diplom har Leif Tellfjord satt upp vid Gyllene Uttern genom åren.
Alla dessa diplom har Leif Tellfjord satt upp vid Gyllene Uttern genom åren.


Integritetspolicy

För att kunna erbjuda produkter och tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi, M Sverige Avdelning Jönköping, behandla dina personuppgifter och detta gör vi i enlighet med gällande lagstiftning samt med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Läs policyn här