M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Avdelning Gotland

klubb.gotland@msverige.se


Kontaktperson M Sverige lokalavdelning Gotland

Göran Erickson
070–267 58 53, 0498–21 11 80
respons.visby@telia.com

 

Aktiviteter 2024

 

 

2021: Vägombudsverksamhet

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i M Sverige avdelning Gotland bemannas årets bil, en Peugeot 3008 av ansvarigt vägombud Karl-Inge Werkelin. Som vanligt genomför vi vägkvalitetsmätning och bedömer rastplatser här på Gotland. Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf). Bedömning av rastplatserna utförs av Bernice Korsman och Bengt-Arne Andersson.


Om du vill veta mer om oss i M Sverige avdelning Gotland är du välkommen att kontakta avdelningsansvarig Göran Ericson (kontaktuppgifter ovan).

På bilden ses vägombud Karl-Inge Werkelin och årets vägombudsbil - Peugeot 3008
Vägombud Karl-Inge Werkelin och årets vägombudsbil - Peugeot 3008

2020: Aktiviteter 

Under sommaren 2020 har samtliga rastplatser inventerats utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv. Utifrån dessa inventeringar kommer också länets bästa rastplats att utses. Resultatet kommer att presenteras under våren 2021.

I september var en av Riksförbundets vägombudsbilar på Gotland och genomförde vägkvalitetsmätningar. Dessa mätningar kommer att presenteras i en rapport i april 2021. Dock kan redan nu sägas att vägkvaliteten på de statliga vägarna på Gotland är hög.

Aktiviteter 2019

Informationsmöte om fossilbränslefria bilar 

Den 14 september arrangerade avdelning Gotland ett informationsmöte om fossilbränslefria bilar. Det var ca 30 intresserad som lyssnade till representanter från organisationen Fossilfri Framfart som berättade om fossilbränslefria bilalternativ. Göran Erickson, avdelningsansvarig för M Sverige Gotland, berättade om Riksförbundet M Sverige, vårt viktiga trafiksäkerhetsarbete, påverkansarbete och vikten av att vi blir fler som deltar.

På bilden ses Göran Erickson, avdelningsansvarig Riksförbundet M Sverige Gotland, Kjell Olofsson, vägombud på Gotland samt Sven Sandström och Bjerne von Schulman från Fossilfri Framfart
På bilden ses Göran Erickson, avdelningsansvarig Riksförbundet M Sverige Gotland, Kjell Olofsson, vägombud på Gotland samt Sven Sandström och Bjerne von Schulman från Fossilfri Framfart

M Sveriges lokalklubb på Gotland har vid årsmötet den 2 februari 2019 beslutat att ombilda klubben till en avdelning under Riksförbundet M Sverige.

För dig som medlem, eller vill bli medlem, innebär det inte någon skillnad i tillhörighet eller aktiviteter. Enda skillnaden är att avdelningen på Gotland inte längre är en egen juridisk person och att du som medlem inte längre har möjlighet att delta i något årsmöte.

Vi i M Sveriges avdelning Gotland kommer att fortsätta med våra aktiviteter och opinionsarbete och ser fram emot att få välkomna till aktivitet 14 september (mer information kommer inom kort)

Göran Erickson


Integritetspolicy

För att kunna erbjuda produkter och tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi, Avdelning M Sverige Gotland, behandla dina personuppgifter och detta gör vi i enlighet med gällande lagstiftning samt med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Läs policyn här