M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Avdelning Gotland

klubb.gotland@msverige.se

Kontaktperson M Sverige lokalavdelning Gotland

Göran Erickson
070–267 58 53, 0498–21 11 80
respons.visby@telia.com


Aktiviteter 2021

 

 

Lördagen den 14 september arrangerade avdelning Gotland ett informationsmöte om fossilbränslefria bilar. Det var ca 30 intresserad som lyssnade till representanter från organisationen Fossilfri Framfart som berättade om fossilbränslefria bilalternativ. Göran Erickson, avdelningsansvarig för M Sverige Gotland, berättade om Riksförbundet M Sverige, vårt viktiga trafiksäkerhetsarbete, påverkansarbete och vikten av att vi blir fler som deltar.

På bilden ses Göran Erickson, avdelningsansvarig Riksförbundet M Sverige Gotland, Kjell Olofsson, vägombud på Gotland samt Sven Sandström och Bjerne von Schulman från Fossilfri Framfart
På bilden ses Göran Erickson, avdelningsansvarig Riksförbundet M Sverige Gotland, Kjell Olofsson, vägombud på Gotland samt Sven Sandström och Bjerne von Schulman från Fossilfri Framfart

Nyhet

M Sveriges lokalklubb på Gotland har vid årsmötet den 2 februari 2019 beslutat att ombilda klubben till en avdelning under Riksförbundet M Sverige. För dig som medlem, eller tänker bli medlem, innebär det inte någon skillnad i tillhörighet eller aktiviteter. Enda skillnaden är att avdelningen på Gotland inte längre är en egen juridisk person och att du som medlem inte längre har möjlighet att delta i något årsmöte.
Vi i M Sveriges avdelning Gotland kommer att fortsätta med våra aktiviteter och opinionsarbete och ser fram emot att få välkomna till aktivitet 14 september (mer information kommer inom kort)

Göran Erickson