Riksförbundet M Sveriges utmärkelse Årets hjulklapp 2023 tilldelas Andreas Seiler, doktor i ekologi verksam vid Sveriges Lantbruksuniversitet, för hans forskning om vilt och trafik. Forskningen har ökat förståelsen av viltolyckor och hur de kan förebyggas.

– Ett konkret resultat av Andreas Seilers gärning är det ökande antalet faunapassager som byggs längs svenska vägar.

Tillsammans med kollegor tog han fram riktlinjer för planering och utformning av faunapassager som är vägledande för det som byggs i dag. Faunapassagerna ökar djurens rörlighet och minskar antalet viltolyckor, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.

Det är inte djuren som korsar vägen – utan vägen som korsar djurens livsmiljö

Viltolyckorna är ett allvarligt och växande trafiksäkerhetsproblem. Förra året rapporterades över 63 000 viltolyckor längs svenska vägar.

– Viltolyckor orsakar lidande för människor och djur och kostar samhället över 9 miljarder kronor årligen. Trots att det sker en viltolycka var åttonde minut är frågan politiskt lågprioriterad. Därför visar prognoserna på en fortsatt ökning av antalet olyckor under kommande år, säger Caroline Drabe.

Vägtrafiken påverkar djuren på flera sätt. Inte minst uppstår barriäreffekter när vägarna försvårar djurens rörelse i landskapet i syfte att exempelvis söka föda. Därtill dödas inte bara klövvilt, utan miljontals fåglar och mindre djur årligen i djurkollisioner.

– Det är inte djuren som korsar vägen – utan vägen som korsar djurens livsmiljö. Ansvaret att minska påverkan och undvika olyckor är därför alltid vårt. Tack vare erfarenheter från hundratusentals tidigare viltolyckor kan vi minska risken betydligt, säger Andreas Seiler.

– Det är vårt ansvar som bilförare att köra förutseende när det gäller vilt, men det svåra är att veta när och var vi behöver vara extra uppmärksamma eller sakta ner. Myndigheter kan inte helt bygga bort problemet, men de kan tillhandahålla kunskaperna så att vi som bilförare får hjälp att köra ansvarsfullt och säkert, säger Andreas Seiler.

Juryns motivering lyder:

Genom över två decenniers forskning om vilt och trafik, liksom hans starka engagemang för att sprida kunskapen, har Andreas Seiler skapat förutsättningar för ett mer trafiksäkert och ekologiskt hållbart transportsystem.

Hans arbete både i Sverige och internationellt har ökat vår förståelse av viltolyckor och hur de kan förebyggas. Med ny kunskap kring hur säkra viltpassager bör utformas kan både trafikskador och infrastrukturens negativa påverkan på faunan minska.

Tidigare mottagare av Årets hjulklapp

2022: Fryshuset, för projektet MIU – Motorintresserad ungdom
2021: Peter Carlsson på Northvolt, för arbetet inför en fossiloberoende fordonsflotta.
2020: Mariestads kommun för världens första solcellsdrivna vätgasstation.
2019: Trafikpolisen för det jobb de gör dygnet runt, året om, för att öka trafiksäkerheten
2018: Journalisten Jonas Fröberg för hans granskning av bilindustrin där han alltid står på konsumenternas sida
2017: TopRight Nordic och Brandkåren Attunda för deras arbete med att utforma en säkrare arbetsmiljö i trafiken
2016: Christina Lampe-Önnerud, för nytt effektivt batteri
2015: Terese Alstin och Anna Haupt för uppfinning Hövding, en krockkudde för cyklister.
2014: Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör, Trafikverket.
2013: Motorförarnas helnykterhetsförbund för alkobommarna.
2012: Trafikredaktionen, Sveriges Radio.
2011: Reflexvästen.
2010: Vägarbetarna, trafikens hjältar.
2009: Linda Skugge, tydlig röst och opinionsbildare för vardagsbilismen.
2008: Beatrice Ask, statsråd för översyn av lag gällande beslagtagande av bilar.
2007: Volvo Personvagnar för trötthetsvarnare.
2006: Saab Automobile för alkolås.
2005: Gröna Bilister.
2004: Trafikpolisen i Örebro län.
2003: ”Trafikmagasinet”, Sveriges Television.
2002: Lärarteam i Kristianstad som utvecklat skolans trafikundervisning.
2001: Trafiksäkerhetsforskaren Thomas Thurbell.
2000: Maria Krafft, forskare om pisksnärtskador.

Om Årets hjulklapp

Riksförbundet M Sveriges utmärkelse Årets hjulklapp har delats ut varje år sedan år 2000 till någon som har arbetat med organisationens hjärtefrågor trafiksäkerhet, mobilitet, bilekonomi eller miljö. Mottagare har varit forskare, opinionsbildare, organisationer, pedagoger, poliser, politiker och produktutvecklare.