Enligt en föreslagen EU-förordning ska din bil kunna beslagtas utan ersättning om den bedöms som uttjänt. Samtidigt vill fordonsbranschen äga de data din bil genererar.

Artikeln är en ledare av Riksförbundet M Sveriges vd Caroline Drabe ur medlemstidningen Motor nr 6 2023. 

Redan i den ursprungliga deklarationen om mänskliga rättigheter 1789 skrevs frågan om den privata äganderätten in. Rätten återfinns i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, liksom i den svenska grundlagen. Medborgarens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom. Ändå är just det vad som nu föreslås i en ny EU-förordning, vilken om den antas blir en tvingande lagstiftning.

Förslaget definierar en uttjänt bil enligt grundprincipen att om fordonet inte varit besiktat på två år bedöms det som uttjänt

Bakgrunden till förslaget är på flera sätt något som vi ser positivt på. Med förordningen vill man öka återvinning och återanvändning av material inom fordonstillverkningen och utveckla den cirkulära ekonomin. Fordonstillverkarna ska helt enkelt tvingas att göra sina produkter enklare att återanvända, antingen som del - komponenter eller som råvara för nyproduktion. Det är vackert så, men någonstans på vägen tänkte man riktigt illa.

Möjligen för att man befarar att det ska råda brist på bilar att återvinna, och det är inte utan att man misstänker starka påverkanskrafter från just återvinningsbranschen; den föreslagna förordningen säger att ägaren till ett fordon som bedöms som uttjänt ska vara skyldig att – utan ersättning – lämna den för återvinning.

Nu kanske många ser ett fält med skrotbilar framför sig och tycker det är bra om de körs till skroten. Men förslaget definierar en uttjänt bil snävare än så: grundprincipen ska vara att om fordonet inte varit besiktat på två år bedöms det som uttjänt. Här hamnar därmed bilen man ställt av för att senare låta gå i arv, fordonet – vilket även kan innebära släp, husvagnar och husbilar eller motorcyklar – som man av olika skäl har haft avställda en längre period, för att inte tala om alla veteranbilar som renoveras under många år för att bli en del av det som Riksantikvarieämbetet kallar det rörliga kulturarvet.

Förordningen kommer också leda till svårigheter, eller förbud, för privatpersoner att hantera och handla med begagnade reservdelar. Det vore förstås förödande för alla som är självhushållande vad gäller fordonsreparationer, något som många gånger är en förutsättning i ett stort och glesbefolkat land som Sverige där det kan vara mycket långt till en verkstad.

Naturligtvis ska ägaren till bilen även ha bestämmanderätt över bilens digitala information

En annan fråga om äganderätt rör den information och de data som våra moderna bilar skapar, och vem som ska ha rätt till dem. Fordonstillverkarna vill se att det ska vara låst för dem och deras verkstäder, vilket riskerar att göra det svårt eller omöjligt för oberoende verkstäder att serva och reparera bilar. Naturligtvis ska ägaren till bilen även ha bestämmanderätt över bilens digitala information, så att vi själva kan avgöra vilken verkstad vi vill anlita. Det är en förutsättning för en fungerande marknad med fri konkurrensrätt.

Riksförbundet M Sverige bevakar självklart dessa frågor, och lämnar våra synpunkter till beslutsfattarna. Det är du som medlem som gör det möjlig, så tack för stödet.

Caroline Drabe
Vd
Riksförbundet M Sverige