Trötthet är bidragande orsak till var femte trafikolycka. Både bil och förare ska vara i gott skick för en säker resa.

Den som har kört bil en hel natt är lika okoncentrerad klockan fem på morgonen som en utsövd förare med 0,8 promille alkohol i blodet. På sommaren, när många reser längre än vanligt, är det extra viktigt att vidta åtgärder för att undvika dåsighet.

– Stanna och ta en paus om du börjar att känna dig trött. Köp en kaffe. Passa gärna på att röra på kroppen, kanske med några stretchövningar. Dela helst på ratten om ni är fler i bilen som har körkort och samtala med medpassagerarna, säger Heléne Lilja, chef för kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

Både bil och förare bör vara i gott skick

Längre resor kräver förberedelse. Både bil och förare bör vara i gott skick inför avfärd.

– Räkna med att resan kan ta tid och ha inte en sluttid när ni ska vara framme. Försök att sova länge natten innan du ska köra, kör helst dagtid och planera in pauser i förväg. Det finns många vackra rastplatser runtom i landet som är väl värda ett stopp, säger Heléne Lilja.

– Börjar ögonlocken kännas tunga bör du inte köra vidare, utan omedelbart vidta åtgärder. Det är viktigare att komma fram säkert än precis i tid, säger Heléne Lilja, chef för kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.
– Börjar ögonlocken kännas tunga bör du inte köra vidare, utan omedelbart vidta åtgärder. Det är viktigare att komma fram säkert än precis i tid, säger Heléne Lilja, chef för kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

Riksförbundet M Sveriges tips inför längre resor

  • Undvik att köra om du varit vaken för länge eller sovit för lite.
  • Kör helst inte nattetid, i synnerhet inte mellan klockan 03–06 då dygnsrytmen ofta är i bottenläget. 
  • Var mycket uppmärksam på trötthetssignaler. Vid tecken på trötthet: stanna för kaffepaus och bensträckare.
  • Samtal med medpassagerare minskar risken for trötthet.
  • Turas om att köra om ni är fler i bilen som har körkort.

Var extra vaksam på trötthetssignaler vid enformiga raksträckor, när det börjar mörkna eller när det närmar sig målet för färden. Även ojämna vägar kan medföra ökad dåsighet.

– Många är angelägna om att avverka längre sträckor så snabbt som möjligt för att nå fram till destinationen. Men även om du bara har en liten bit kvar, eller kanske särskilt då, bör du vara mycket vaksam på trötthetssymptom. Börjar ögonlocken kännas tunga bör du inte köra vidare, utan omedelbart vidta åtgärder. Det är viktigare att komma fram säkert än precis i tid, säger Heléne Lilja.

– Staten skulle kunna förebygga fler trötthetsolyckor genom att räffla fler mitt- och sidolinjer samt förbättra underhållet av vägytan. Inte minst behövs dock fler och tryggare rastplatser längs vägarna som inbjuder till pauser, säger Heléne Lilja.

 

Foto: lovro77/iStock /Getty Images Plus via Getty Images