Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visade att 24 procent av alla omkomna i trafiken 2019 dog i en alkohol- eller drogrelaterad trafikolycka. Polisens nykterhetskontroller har minskat och de av regeringen beslutade alkobommarna finns hittills endast i Göteborgs energihamn. Något måste hända nu!

Enligt beräkningar från Trafikverket kör dagligen cirka 14 400 förare med en promillehalt över den tillåtna. Från färjeterminalerna rullar i genomsnitt 8 200 fordon ut på våra vägar varje dag. Statistiken visar att det är ungefär dubbelt så vanligt med rattfylleri bland dessa förare jämfört med andra.

År 2017 anslog regeringen 78 miljoner kronor för att sätta upp alkobommar i hamnarna. Uppdraget att införa alkobommarna gick till Trafikverket som påstår sig jobba ”för högtryck” med detta. Trafikverket samarbetar med Polismyndigheten, Tullverket och Sveriges hamnar i denna fråga men arbetet går inte framåt.

– Med tanke på Trafikverkets egna uppgifter om dödsolyckor på våra vägar, är det en skandal att det efter tre år endast finns alkobommar i en enda hamn! Man kan fråga sig hur detta rimmar med det trafiksäkerhetsarbete Trafikverket säger sig utföra, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.

Alkobommar har använts på försök i hamnar i Stockholm och Göteborg. Dessa försök visade att rattfylleriet minskade under perioden de användes. Trafiksäkerheten kan inte vänta på att myndigheter och hamnar drar denna fråga i långbänk på det sätt som sker nu.

– Från Riksförbundet M Sverige kräver vi nu att arbetet snabbas upp och att fler alkobommar kommer på plats. Målet är att samtliga färjeterminaler ska ha alkobommar, säger Caroline Drabe.