Återigen har bilister på riksväg 66 drabbats av skador på sina bilar på grund av asfaltsbeläggning som klibbar och släpper. I november 2018 var det bilister på sträckan Ludvika–Smedjebacken som drabbades. Nu handlar det om sträckan Fagersta–Surahammar.

– Då liksom nu lämnar Trafikverket över bevisbördan till bilisterna och hänvisar till enskilda ersättningsanspråk. Det är helt oacceptabelt, säger Caroline Drabe, vd, Riksförbundet M Sverige.

För att kunna ställa krav på skadestånd måste bilisten bevisa att skadan på bilen vållats av väghållaren (i detta fall Trafikverket) genom oaktsamhet eller försumlighet, endast då kan väghållaren bli skadeståndsskyldig. Väghållaren ansvarar även för underentreprenörers vållande.

– När nu detta problem upprepas gång på gång, måste Trafikverket ta konsekvenserna av sitt val av beläggningsmetod och komma de drabbade bilisterna till mötes.

Redan 2018 meddelade Trafikverket att man skulle utreda vad som hade hänt för att undvika dessa problem i fortsättningen. Nu har det alltså hänt igen.

– Vi har tidigare, tillsammans med Sveriges motorcyklister (SMC), krävt att bil- och mc-ägare inte ska betala för brister i vägunderhåll genom våra försäkringspremier. Fordonsägarna ska inte heller behöva stå för alla reparationskostnader för skador på fordonen som uppstår då man kör på en väg under ett pågående eller avslutat vägarbete, säger Caroline Drabe.