M Sverige uppmanar tillsammans med intressenter från fordons- och mobilitetsindustrin och andra konsumentorganisationer Ursula von der Leyen och den EU-kommission hon är ordförande för, att införa en lagstiftning gällande tillgång till fordonsdata som säkerställer sunda konkurrensvillkor.

Representanter från industri- och konsumentorganisationer inom mobilitet höll fredagen den 31 mars en presskonferens för att skicka en sista uppmaning till EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, om att lägga fram ett förslag till sektorsspecifik lagstiftning för tillgång till fordonsdata.

Den svenska regeringen bör under den återstående delen av det svenska ordförandeskapet agera för att sådan lagstiftning ska komma på plats under innevarande år. Att något förslag till lagstiftning ännu inte presenterats oroar såväl konsumentorganisationer som servicemarknadens intressenter inom fordonsområdet.

Konsumenter kommer att drabbas av högre kostnader på grund av den bristfälliga konkurrensen

Tillgången till fordonsdata begränsas för oberoende verkstäder vilket kommer att inverka negativt på deras möjlighet att konkurrera. Riksförbundet M Sverige har tidigare påtalat att konsumenter med åren kommer att drabbas av allt högre kostnader på grund av den bristfälliga konkurrensen som uppstår.

Riksförbundet M Sverige och andra konsumentorganisationer är på det klara med att datalagen inte är tillräcklig för att tillgodose behoven inom fordons- och mobilitetssektorn. Detta har också bekräftats av kommissionen och ledamöter av Europaparlamentet som anser att det fortfarande behövs sektorsspecifik lagstiftning för att åtgärda skillnader i olika industrier.

Ett litet fönster kvarstår att förbättra framtidsutsikterna, men utan ett förslag under denna mandatperiod riskerar sektorspecifik lagstiftning för tillgång till bildata att försenas flera år. Det gör det möjligt för fordonstillverkare att dra nytta av de ökade möjligheter det ger dem själva genom en bristfällig konkurrenssituation.

EU-kommissionen har ett ansvar att lägga fram lösningar som lyfter både industrin och medborgarna. Intressenter från fordons- och mobilitetsindustrin och konsumentorganisationer uppmanar återigen von der Leyen att lägga fram ett förslag om tillgång till bildata.

Detta är von der Leyen och hennes kommissionärskollegiums sista möjlighet att göra rätt för konsumenterna. Det finns fortfarande tid, men klockan tickar.

 

Foto: fatihhoca/E+ via Getty Images