Sedan mer än tio år tillbaka gör EU-regler det möjligt för bilar att framföras med släckta bakljus på våra vägar under dagtid. Men en del förare missar att ställa om ljuset manuellt, som exempelvis vid dimma eller nederbörd. Det är en allvarlig trafikfara och kan dessutom ge böter, varnar M Sverige.

– Anta inte att bakljusen är tända. Så fort det till exempel har börjat regna måste ljuset ofta ändras manuellt. I många vanliga bilmodeller reagerar bilens automatiska sensor bara vid ordentligt mörker, som i en tunnel, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Riksförbundet M Sverige.

Vissa av bilens lampor är tända även om bakljusen inte är det

En bidragande orsak till att förare missförstår systemet kan vara att vissa av bilens lampor är tända även om bakljusen inte är det, som delar av främre strålkastare och instrumentpanelen. Att Sverige tidigare, och under mycket lång tid, hade hårda regler för både halvljus och tända bakljus kan också ha bidragit till att många förare helt enkelt antar att bakljusen på en bil alltid är tända.

När Riksförbundet M Sverige under 2021 gjorde 24 000 observationer hade 21 procent av fordonen släckta baklyktor vid dagsljus, medan andelen var 5 procent vid skymning eller mörker.

– Den som är det minsta osäker ska självklart lägga ett par minuter på att sätta sig in i hur lamporna på den egna bilen fungerar. Sen kan man förstås ha som vana att alltid köra med belysningen i ett läge där bakljusen är tända, säger Carl-Erik Stjernvall.
– Den som är det minsta osäker ska självklart lägga ett par minuter på att sätta sig in i hur lamporna på den egna bilen fungerar. Sen kan man förstås ha som vana att alltid köra med belysningen i ett läge där bakljusen är tända, säger Carl-Erik Stjernvall.

Syftet med EU-reglerna om bilbelysningen, kallade daytime running lamps, DRL*, är att spara energi och därmed bränsle. Belysning med svagare strömstyrka än halvljuset innebär att mindre effekt krävs från bilens generator och motor, även om behovet har kommit att minska i takt med att biltillverkare bytt ut traditionella glödlampor till energisnål LED-teknik.

Tända baklyktor – det här gäller:

  • Fordon ska visa rött ljus bakåt. Vitt ljus bakåt får endast användas vid backning eller vid arbete som kräver sådan belysning.
  • Vid färd på väg ska lyktor och strålkastare som är föreskrivna för fordonet vara tända. Om föreskrivna varsellyktor används på en bil under dagsljus, behöver inte lyktor baktill eller på sidan vara tända.
  • Baklyktor ska vara tända i mörker, gryning, skymning och när vädret är dåligt (till exempel i regn, dimma, snöfall).

Att köra med släckta baklyktor under ovan beskrivna omständigheter kan ge böter om upp till 3 000 kronor (Åklagarmyndigheten).

Ha koll på bilens belysning – följ våra råd och tips:

  • Lär dig bilen. Med ljusvredet i AUTO-läge – och i samma stund som bilens system automatiskt skiftar från DRL-läge till halvljus – är det lagkrav att förändringen ska vara möjlig att iaktta även från bilens kupé. I en del bilmodeller finns det särskilda ikoner i instrumenthuset, andra bilmodeller ändrar färgskala i instrumenthus och infotainmentskärm/navigation – exempelvis från ljusgrå till mörkblå nyans, för att vara lättare att läsa av i mörker. Men det här är små förändringar som kan vara svåra att uppfatta och är dessutom olika beroende på bilmodell.
  • Läge: ”AUTO” – Bilen har en ljussensor som reglerar belysningen. Vissa situationer, som vid gryning, skymning eller regn, kan ändå kräva manuell aktivering av bakljusen. Du som förare är alltid ansvarig för att bilen har rätt belysning.
  • Reglerna säger att lyktor baktill inte behöver vara tända dagtid. Men att den som kör en sådan bil, måste försäkra sig om att både halvljuset och lyktor baktill tänds vid mörker, gryning, skymning, eller när vädret är dåligt (till exempel i regn, dimma, snöfall).

* DRL, daytime running lamps (eller lights) är ett ljusläge som är starkare än parkeringsljus men svagare än halvljus. På många nyare bilmodeller är DRL-belysningen ofta ett slags designelement som kan ha olika former och är normalt baserad på LED-teknik.

 

Foto: Thierry Hebbelinck/iStock/Getty Images Plus via Getty Images