Det är vilseledande av Trafikverket att hävda att dåliga vägar inte ökar olycksrisken eftersom trafikanter då sänker hastigheten. Vi menar istället att det svaga vägunderhållet äventyrar trafiksäkerheten och framkomligheten i Sverige.

– Om vägen är så dålig att folk undviker den eller inte vågar köra i normal hastighet är det klart att olyckorna på en sådan vägsträcka inte ökar. God dag yxskaft. I slutändan slår dock utvecklingen mot möjligheten att resa säkert utanför storstäderna. Vi behöver säkra och framkomliga vägar i hela landet, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Bakgrunden till Trafikverkets uttalande är M Sveriges kartläggning av ytojämnheten på det svenska vägnätet. I undersökningen framkom stora brister på vägarna inte minst i norra delen av landet. Hög ytojämnhet leder till försämrat grepp och krängningar.

– Om vägen är så dålig att folk undviker den eller inte vågar köra i normal hastighet är det klart att olyckorna på en sådan vägsträcka inte ökar. God dag yxskaft.
Riksförbundet M Sveriges sakkunnige i trafiksäkerhet Tony Gunnarsson tycker att Trafikverkets påstående att dåliga vägar inte ökar olycksrisken är verklighetsfrånvänt.
Riksförbundet M Sveriges sakkunnige i trafiksäkerhet Tony Gunnarsson tycker att Trafikverkets påstående att dåliga vägar inte ökar olycksrisken är verklighetsfrånvänt.

– Trafikverket har en stor underhållsskuld gällande vägunderhållet och tvingas ägna sig åt kortsiktig lappning och lagning. Nedbrytningshastigheten av vägnätet går allt snabbare till följd av ökad mängd tyngre trafik och eftersatt underhåll. Detta skapar stora funktionsbrister i vägnätet. Bilisterna drabbas i form av sämre trafiksäkerhet och längre restider, säger Tony Gunnarsson.

Riksförbundet M Sverige vill se ökad mittseparering av vägnätet och att det förebyggande vägunderhållet ökar snarare än fortsatta hastighetsnedsättningar.