Ungefär 35 gående omkommer i trafikolyckor varje år, i huvudsak i kollisionsolyckor med biltrafik. Risken är högre under vinterhalvåret, då mörkret försämrar sikten. Därför är det viktigt att bära reflex.

- Reflexer gör stor skillnad. Med bra reflexer kan en person upptäckas på cirka 125 meters håll. En mörkklädd person utan reflexer syns däremot först på 20–30 meter avstånd från en bil med halvljus. Då kan det redan vara för sent, eftersom en bil som kör i 50 km/h har en stoppsträcka på cirka 35 meter, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Flest omkommer i mörkerolyckor i tättbebyggda områden med upplysta vägar

Reflexerna bör placeras långt ner på ben och armar, för bästa synlighet. De bör alltid bäras synligt när man rör sig i trafiken vid mörker, oavsett miljö.

- Många tror att reflexer inte är lika viktiga i städer med gatubelysning, men tvärtom omkommer flest i mörkerolyckor i tättbebyggda områden med upplysta vägar. Extra viktigt är att föräldrar ser till att barnen har reflexer. Särskilt riskutsatta är unga när de går till eller från bussen, säger Tony Gunnarsson.

När man kör i mörker finns goda anledningar att vara extra försiktig och uppmärksam i sin körning, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.
När man kör i mörker finns goda anledningar att vara extra försiktig och uppmärksam i sin körning, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Som bilist finns även annat att tänka på. Utöver varningstriangel bör reflexväst och ficklampa alltid finnas med i bilen. Vid olyckor, problem med bilen eller andra ärenden kan det bli nödvändigt att lämna bilen och då krävs att man är synlig för andra bilister.

- Den skyltade hastigheten ska respekteras, det räddar liv. När man kör i mörker finns dessutom goda anledningar att vara extra försiktig och uppmärksam i sin körning, säger Tony Gunnarsson.

Foto: Lev Karavanov/iStock/Getty Images Plus via Getty Images