När räntan stiger riskerar privatleasingkunder att få kraftigt höjda månadskostnader. De finstilta villkoren i avtalen gör det möjligt för bilföretagen att höja avgiften.

En stor del av de bilar som säljs idag går på privatleasingavtal. Under flera år har detta sätt att ha tillgång till bil lockat många. Det blir möjligt att köra en ny bil utan vare sig kontantinsats eller lån. I månadsavgiften ingår det mesta.

Bedömningen av bilens skick vid återlämnandet är anledning till oro för många

Men till nackdelarna hör bland annat att avtalet gäller i tre år och inte går att bryta i förtid. Bedömningen av bilens skick vid återlämnandet är också anledning till oro för många. M Sverige har länge varnat för riskerna i att enbart avtalet ska styra hela hyresperioden. Det finns också tydliga nackdelar i att inte omfattas av till exempel konsumentköplagen.

Kunden är fast i ett avtal som beroende på hur villkoret är utformat tillåter obegränsat ökad ränta avseende ett för dem helt okänt belopp. Det menar vi kan vara tillräcklig grund för att anse villkoren i privatleasingavtalen som oskäliga säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare på Riksförbundet M Sverige.
Kunden är fast i ett avtal som beroende på hur villkoret är utformat tillåter obegränsat ökad ränta avseende ett för dem helt okänt belopp. Det menar vi kan vara tillräcklig grund för att anse villkoren i privatleasingavtalen som oskäliga säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare på Riksförbundet M Sverige.

Nu, när räntan ökar i rask takt, gör de finstilta villkoren det möjligt för bilföretagen att öka på månadsavgiften.

– Ingen vet hur dyrt det kan bli. Det är långt ifrån självklart ett bra alternativ att privatleasa en bil idag, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare på Riksförbundet M Sverige.

Sett till en längre del av en hyresperiod skapar det en kostnadsökning på tusentals kronor

Mellan maj och september i år har många privatleasingkunder sett hur månadskostnaden ökat med 5–10 procent. En månadsavgift på 2 995 kronor kan ligga på 3 200 kronor idag, och en månadsavgift på 4 500 kronor nästan 5 000 kronor.

Sett till en längre del av en hyresperiod skapar det en kostnadsökning på tusentals kronor. Dessutom behöver man beakta att räntor generellt kan komma att öka ytterligare. En väsentlig skillnad jämfört med andra räntebaserade kostnader eller lån är också att det här inte avser något som går att sälja, bryta eller betala tillbaka i förtid.

Kunden är fast i ett avtal som beroende på hur villkoret är utformat tillåter obegränsat ökad ränta

– Kunden är fast i ett avtal som beroende på hur villkoret är utformat tillåter obegränsat ökad ränta avseende ett för dem helt okänt belopp. Det menar vi kan vara tillräcklig grund för att anse villkoren i privatleasingavtalen som oskäliga.

– Vi ser det som högst sannolikt att leasingkunder kommer att vilja pröva frågan om villkoret gällande i princip gränslöst ändrad ränta är skäligt, och det kan man alltså göra via Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, säger Carl-Erik Stjernvall.

Är du missnöjd med ditt leasingavtal? Gör så här:

Den som är missnöjd med det här förhållandet kan försöka invända med att villkoret ska ses just som oskäligt. Vad M Sverige känner till har något sådant ännu inte prövats av exempelvis Allmänna Reklamationsnämnden, eftersom villkoret om att höja månadskostnaden inte utnyttjats i någon större utsträckning förrän nu.

I första hand behöver man vända sig och klaga till finansbolaget som utställer fakturan varje månad och som är avtalets motpart. Bilhandlaren i sig är sällan inblandat i upplägget. Är man inte nöjd med företagets hantering av en sådan reklamation kan man vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN.

För att ett ärende ska prövas av ARN krävs vanligtvis att en beloppsgräns ska överskridas – det vill säga att ett fel eller förhållande måste fördyra tillräckligt för att nämnden ska pröva saken.