Under vintern har flera större bilhandlare gått i konkurs runt om i landet. Orsakerna är en kombination av dåliga ekonomiska tider, försämrad köpkraft och höga räntekostnader.

Marknaden har vänt tvärt mellan olika biltyper och drivmedel, bland annat med anledning av slopad klimatbonus och billigare diesel och bensin. Bilvärderingar som av dessa skäl slagit fel kan också ha bidragit till att kalkylerna hos vissa bilhandlare snabbt gått från dåliga till urusla.

När konsumenten har en nybilsgaranti bör privatpersonen kontakta tillverkaren och informera om läget med konkursen

– Det kan ställa till det för konsumenten om denne betalat i förväg för bilen och bilfirman hinner gå i konkurs innan bilen har levererats. Vid en sådan situation är det nästan omöjligt att få tillbaka sina pengar. Konsumenten rekommenderas kontakta konkursboet och konkursförvaltaren för att få tillbaka pengarna men det är väldigt ovanligt att pengar betalas tillbaka till en konsument, säger Olle Haglund jurist på Riksförbundet M Sverige.

En bilhandlarkonkurs kan få även andra konsekvenser, som svårigheter att få avtalad service eller garantireparationer utförda, eftersom bilhandlaren inte längre är i drift.

– När konsumenten har en nybilsgaranti bör privatpersonen kontakta tillverkaren och informera om läget med konkursen. Oftast har tillverkaren ett nätverk av auktoriserade verkstäder som kan utföra reparationer avseende nybilsgarantier dit konsumenten kan vända sig, säger Olle Haglund.

– Det kan ställa till det för konsumenten om denne betalat i förväg för bilen och bilfirman hinner gå i konkurs innan bilen har levererats, säger Olle Haglund jurist på Riksförbundet M Sverige.
– Det kan ställa till det för konsumenten om denne betalat i förväg för bilen och bilfirman hinner gå i konkurs innan bilen har levererats, säger Olle Haglund jurist på Riksförbundet M Sverige.

Enligt konsumentköplagen är det endast möjligt att reklamera fel som visar sig efter köpet till den bilhandlare som man har köpt en vara av. Detta innebär att det skydd som konsumenter idag har i reklamationsrätten inte gäller alls om bilhandlaren går i konkurs. Undantaget är om bilköpet finansieras, då kan kreditgivaren ha ett liknande ansvar vid fel på varan, enligt konsumentkreditlagen.

Särskilt problematiskt blir det om bilen privatleasas

– Ett annat exempel är om bilen omfattas av ett så kallat serviceavtal. Det är ungefär som att prenumerera på bilservice för några hundralappar i månaden. Här gäller det att vara uppmärksam på vem som står bakom erbjudandet. Är det bilimportören, generalagenten centralt eller bilhandlaren själv? Om det är bilhandlaren kommer serviceavtalet upphöra vid en konkurs, säger Olle Haglund.

Särskilt problematiskt blir det om bilen privatleasas. Då är leasingtagaren fortfarande skyldig att se till att bilen servas enligt rätt intervall, men det är inte säkert att bilimportören eller generalagenten är part i avtalet och därför inte vill ta kostnaden som uppstår.

Om garantin är utställd från en tredje part, alltså någon annan än bilhandlaren, gäller den även om bilhandlaren går i konkurs. Om du däremot har en så kallad MRF-garanti från en bilhandlare som är medlem i Motorbranschens Riksförbund, står bilhandlaren själv för åtgärdande av eventuella fel.  MRF-garantin skulle i så fall förfalla vid bilhandlarens konkurs.

–  Det går inte att helt skydda sig om man drabbats av köprättsliga fel som ingen kan ta kostnaden för, det får konsumenten betala ur egen ficka när återförsäljaren gått i konkurs, säger Olle Haglund.

Tre tips från M Sverige angående bilhandlarkonkurser:

  • Serviceavtal
    Läs i avtalet om vem din avtalspart är som erbjuder service för din bil, alltså vem som fakturerar dig som kund.

  • Konsumenträtt
    Konsumentköplagen är begränsad till den du köper bilen av. Går bilhandlaren i konkurs är ingen annan skyldig att ersätta kostnader för fel. Undantaget är om bilköpet finansieras, då kan kreditgivaren ha ett ansvar enligt konsumentkreditlagen.

  • Garantier
    Ett flertal bilhandlare erbjuder begagnat-garantier från olika tredjeparts-aktörer. Dessa gäller oinskränkt även vid en konkurs av bilhandlaren. MRF-garantin erbjuds direkt av bilhandlaren och blir utan värde vid bilhandlarens konkurs.

Foto: Greentellect_Studio/iStock/Getty Images Plus via Getty Images