Sedan den 1 januari 2023 gäller en ny skatteregel för vissa digitala plattformar, som till exempel Blocket, Tradera, Plick, Vinted, AirBnB, Uber och Sellpy. Dessa plattformar blir nu skyldiga att rapportera säljarnas intäkter till Skatteverket.

Privatpersoner som har genomfört 30 försäljningar eller sålt varor för över 2 000 euro på en digital plattform under ett år omfattas av de nya reglerna. Om en privatperson exempelvis säljer en bil som är värd över 2 000 euro (drygt 23 000 kronor) och använder Blockets säkra betaltjänster redovisas transaktionen till Skatteverket.

En privatperson som säljer varor mer regelbundet ska deklarera inkomsten

En privatperson som säljer eller hyr ut på de digitala plattformarna för ett belopp där den totala vinsten är 50 000 kronor eller lägre per år behöver inte deklarera vinsten.

En privatperson som däremot säljer varor mer regelbundet ska deklarera inkomsten oavsett om privatpersonen har tjänat mycket eller lite pengar. Privatpersonen redovisar inkomsterna som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet, beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattning den har.

– De digitala plattformarna ska rapportera bland annat säljarens identitet och adress samt belopp på transaktionen till Skatteverket, säger Olle Haglund, juridisk rådgivare på Riksförbundet M Sverige.
– De digitala plattformarna ska rapportera bland annat säljarens identitet och adress samt belopp på transaktionen till Skatteverket, säger Olle Haglund, juridisk rådgivare på Riksförbundet M Sverige.

– Vad gäller den praktiska hanteringen behöver en säljare på de digitala plattformarna inte göra något själv. Till exempel kommer plattformen Blocket att rapportera bland annat säljarens identitet och adress samt belopp på transaktionen till Skatteverket. Det här kommer också flera andra digitala aktörer som omfattas av de nya reglerna att behöva göra, säger Olle Haglund, juridisk rådgivare på Riksförbundet M Sverige

Reglerna gäller varor och personliga tjänster samt även uthyrning av fast egendom och transportmedel

De digitala plattformarna kommer att rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket en gång per kalenderår, senast den 31 januari efter det aktuella inkomståret. Plattformsoperatörer kommer alltså att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket för inkomståret 2023 senast den 31 januari 2024.

Det nya regelverket syftar till att standardisera skattereglerna inom EU och effektivisera beskattningsprocessen. Reglerna gäller varor och personliga tjänster samt även uthyrning av fast egendom och transportmedel.

Skattereglerna syftar också till ökad transparens och en mer rättvis beskattning inom den digitala ekonomin. De nya svenska reglerna har sin bakgrund i internationella överenskommelser och Skatteverket kommer även att få uppgifter från andra länders skattemyndigheter.

Foto: courtneyk/iStock/Getty Images Plus via Getty Images