Från och med 15 maj är laddning av elfordon ett nytt krav i plan- och bygglagen. Vilka byggnader som ska ha utrustning för laddning eller förberedelse för laddning framgår av plan- och byggförordningen.

För samfälligheter har det varit ett bekymmer att det finns bestämmelser kring specifika ändamål och krav för en fastighet i dess anläggningsbeslut. Att justera ett befintligt beslut, hos Lantmäteriet, har varit förenat med orimligt höga kostnader. Detta har gjort att många samfälligheter har tvingats avstå från att uppföra laddstolpar.

– Det är ett hinder som måste bort för att inte tappa fart i omställningsarbetet. Det är bra att Boverket har tagit upp problematiken i sin utredning, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på Riksförbundet M Sverige.

Boverket har i en rapport gjort bedömningen att inget hindrar samfälligheter från att uppföra laddningspunkter och att anläggningsbeslutet bör omfatta det.

I ett mejl till M Sverige anger Boverket att bedömningen grundas på ett rättsfall i Högsta domstolen. En samfällighet nekades att bygga ut sin anläggning, eftersom ombyggnaden inte varit nödvändigt för att uppfylla ställda krav. Men eftersom nu särskilda krav finns, bedömer Boverket att samfällighetens ansvar för att uppföra laddningspunkter ryms inom anläggningsbeslutet.

– Det här är naturligtvis glädjande nyheter för alla samfälligheter. Eftersom de laddbara bilarna blir allt fler i samhället måste alla som vill ha en, kunna ladda den där den oftast står parkerad, säger Carl-Erik Stjernvall.