Det är en stor skillnad i vägkvalitet mellan norr och söder med påtagligt sämre vägar i skogs- och glesbygdslänen. Sämst är vägarna i Norrbottens län, följt av Västerbottens län.

Riksförbundet M Sveriges vägombud har kört över 20 000 mil och kartlagt hur ytojämnheten ser ut på Sveriges vägnät.

– Det finns ett starkt samband mellan vägsträckors ytojämnhet och försämrad trafiksäkerhet. Ett ojämnt underlag innebär sämre kontakt mellan väg och däck vilket resulterar i ett försämrat grepp. Olyckskvoten ökar i takt med ökande ytojämnhet. Inte minst ökar risken för singelolyckor kraftigt på ojämna vägar, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Effekten på trafiksäkerheten blir som mest allvarlig i kombination med halt väglag och utöver trafiksäkerhetsaspekterna leder en ojämn vägyta till ökat buller, minskad komfort, förslitningar på fordon, sämre avrinning samt försämrad vinterväghållning.

Undersökningen visar att kvaliteten är förhållandevis hög på Sveriges Europavägar där det endast är korta vägavsnitt på framför allt E18, E4 och E6 som inte håller en hög kvalitet. Vad gäller riksvägar är det flera vägar med längre vägavsnitt som har en sämre kvalitet medan många länsvägar har betydligt sämre resultat. Framöver väntas standarden på det svenska vägnätet sjunka.

Trafikverket har en underhållsskuld till vägnätet på 23 miljarder kronor och tvingas fokusera på akuta lappningsåtgärder

– Vi väntar oss sämre vägar framöver. Nedbrytningshastigheten av vägnätet går allt snabbare till följd av ökad mängd tyngre trafik och eftersatt underhåll. Trafikverket har en underhållsskuld till vägnätet på 23 miljarder kronor och tvingas fokusera på akuta lappningsåtgärder. Oroligheterna i omvärlden har dessutom ökat priserna på insatsvaror för asfaltsproduktion, vilket gör att många infrastruktursatsningar får skjutas upp eller ställas in, säger Tony Gunnarsson.

–Vi väntar oss sämre vägar framöver. Nedbrytningshastigheten av vägnätet går allt snabbare till följd av ökad mängd tyngre trafik och eftersatt underhåll. säger Tony Gunnarsson M Sverige.
–Vi väntar oss sämre vägar framöver. Nedbrytningshastigheten av vägnätet går allt snabbare till följd av ökad mängd tyngre trafik och eftersatt underhåll. säger Tony Gunnarsson M Sverige.

Mätresultaten synliggör en stor skillnad i vägkvalitet mellan norr och söder med påtagligt sämre vägar i skogs- och glesbygdslänen. Sämst är vägarna i Norrbottens och Västerbottens län.

Skogslänen kommer att stå som förlorare med sämre trafiksäkerhet och längre pendlingstider som följd

– Vår mätning bekräftar att vägarna är sämre i norra Sverige. I norr är vägarna mer utsatta för tjälskador. Dessutom är vägunderhållet underfinansierat vilket drabbar Norrland och landsbygden, när Trafikverket tvingas prioritera de högtrafikerade vägarna mellan storstäderna. Skogslänen kommer att stå som förlorare med sämre trafiksäkerhet och längre pendlingstider som följd.

Länen rankade efter vägkvalitet, från sämst till bäst.

 1. Norrbotten
 2. Västerbotten
 3. Västmanland
 4. Örebro
 5. Värmland
 6. Jämtland
 7. Uppsala
 8. Gävleborg
 9. Dalarna
 10. Västernorrland
 11. Stockholm
 12. Skåne
 13. Kalmar
 14. Halland
 15. Östergötland
 16. Södermanland
 17. Gotland
 18. Blekinge
 19. Västra Götaland
 20. Kronoberg
 21. Jönköping

Landets fem sämsta länsvägar

Länsvägar i respektive län

 

Bra
%

OK 
%

Under-
känd 

Jämtland
länsväg 314

84,8

8,0

7,2 %

Norrbotten
länsväg 392

87,3

6,3

6,3 %

Norrbotten
länsväg 373

94,2

0,7

5,1 %

Norrbotten
länsväg 356

91,7

3,4

4,9 %

Jämtland
länsväg 336

90,8

4,5

4,6 %

 

Landets fem sämsta riksvägar

Riksvägar i respektive län

 

Bra
%

OK 
%

Under-
känd 

Norrbotten
Riksväg 98

91,4

5,0

3,6 %

Norrbotten
Riksväg 94

94,2

2,3

3,5 %

Västernorrland
Riksväg 86

95,3

2,6

2,0 %

Gävleborg
Riksväg 83

96,7

1,4

1,9 %

Örebro
Riksväg 63

93,5

4,8

1,7 %

 

Landets fem sämsta Europavägar

Europavägar i respektive län

 

Bra
%

OK 
%

Under-
känd 

Uppsala
Europaväg 18

96,0

2,7

1,3 %

Västerbotten
Europaväg 4

98,2

0,8

1,1 %

Skåne
Europaväg 6

96,8

2,2

1,0 %

Norrbotten
Europaväg 45

97,6

1,4

1,0 %

Skåne
Europaväg 20

96,7

2,4

0,9 %

 

Om undersökningen:

Under 2021 körde Riksförbundet M Sveriges vägombud cirka 20 000 mil på svenska vägar och mätte vägkvaliteten med hjälp av en teknik där en vibrationssensor inbyggd i en smartphone registrerar ojämnheter i vägen.

Alla insamlade data har genomgått en manuell kontroll så att felaktiga mätningar, där man till exempel kört genom ett vägbyggnadsområde tagits bort.

Läs mer om M Sveriges vägombuds arbete att undersöka vägarna i Sverige