Verktyget Road Safety Index (RSI) är framtaget av FIA i syfte att trafikolyckor ska minska genom att förmå företag att ta ansvar för trafiksäkerheten i hela sina värdekedjor. Road Safety Index lanserades i Sverige vid Vision Zero Conference den 26 juni. Konferensen är anordnad av svenska regeringen tillsammans med Trafikverket och Vinnova.

Världens ledande aktörer samlas nu (26–27 juni) i Sverige på Vision Zero Conference, som anordnas av svenska regeringen tillsammans med Trafikverket och Vinnova. På konferensen lanserades under måndagen Road Safety Index (RSI) som utvecklats av den internationella federationen för världens bilister, FIA, i samverkan med svenska Trafikverket och Ikea. Verktyget är framtaget i syfte att förmå företag att ta ansvar för trafiksäkerheten i hela sina värdekedjor så att trafikolyckorna kan minska.

Årligen dör 1,3 miljoner människor i vägtrafikolyckor eller över 3 500 personer per dag

– För tre år sedan, år 2020, stod Sverige värd för den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet. Då enades världens ledare om att förmå näringslivet att inkludera trafiksäkerheten i sin hållbarhetsrapportering. Nu finns en robust metodologi som företagen kan använda för att rapportera sitt säkerhetsavtryck för anställda, underleverantörer och tredje part, säger Jacob Bangsgaard, generalsekreterare för mobilitet och turism, FIA.

Årligen dör 1,3 miljoner människor i vägtrafikolyckor eller över 3 500 personer per dag. Särskilt drabbade är unga människor. Trafikolyckor är den vanligaste dödsorsaken i åldrarna 5–29 år. Vägtrafikolyckor är när man slår ihop alla åldersgrupper den åttonde vanligaste dödsorsaken i världen. På den tredje globala ministerkonferensen antogs Stockholmsdeklarationen med målet om att antalet dödsfall i vägtrafiken ska halveras till 2030.

Jacob Bangsgaard, generalsekreterare för mobilitet och turism, FIA och Caroline Drabe, vd Riksförbundet M Sverige vid Vision Zero Conference i Stockholm 26 juni 2023.
Jacob Bangsgaard, generalsekreterare för mobilitet och turism, FIA och Caroline Drabe, vd Riksförbundet M Sverige vid Vision Zero Conference i Stockholm 26 juni 2023.

– Multinationella företag bör analysera hur många som skadas eller dödas av transporterna i den egna verksamheten samt den kringliggande värdekedjan. Detta kommer att stärka motivationen att ställa krav på att även aktörer uppströms och nedströms i flödet agerar i enlighet med lagar och regler samt i övrigt tar ansvar för säkerheten, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.

Dålig trafiksäkerhet ska inte vara en konkurrensfördel

Den mänskliga faktorn är inblandad i cirka 90 procent av alla trafikolyckor. För höga hastigheter, rattfylla, dåsighet och rattsurf orsakar många dödsolyckor. Över 200 personer omkommer årligen i svenska vägtrafikolyckor och många fler skadas. Vart fjärde dödsfall i svenska arbetsolyckor har det senaste decenniet varit vägtrafikrelaterade.

– I Sverige förekommer fusk med reglerna om kör- och vilotider och drograttfulla lastbilschaufförer är ett allvarligt problem. Många lastbilar på svenska vägar har allvarliga fel såsom brister i bromssystemet och fyra av tio lastbilar kör med olaglig överlast. Beställare bör inte köpa transporter om de inte är trygga med att utförare använder säkra fordon, tillämpar schyssta arbetsvillkor och har nolltolerans mot alkohol och droger i trafiken. Dålig trafiksäkerhet ska inte vara en konkurrensfördel, säger Caroline Drabe.