Var åttonde minut sker en viltolycka i Sverige i genomsnitt och på hösten är risken särskilt stor. Sedan 2012 har viltolyckorna ökat med närmare 40 procent. Under 2021 inträffade över 65 000 viltolyckor i trafiken. Här är statistiken per län.

– På hösten bör du vara särskilt uppmärksam, då risken för viltolyckor är stor. Jakt, bär- och svampplockning liksom brunst gör att djuren hålls i rörelse. Dessutom börjar det bli mörkare ute, vilket gör det svårare att se viltet längs vägarna, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Under hösten ökar antalet viltolyckor kraftigt från lite lägre nivåer under sensommaren. Under förra året fördubblades antalet viltolyckor per månad mellan augusti och oktober.

Flest älgolyckor sker under hösten då både älgens brunst och älgjakten äger rum

Rådjursolyckor är vanligast i hela landet, förutom i Norrbottens län, men i övrigt så skiljer sig förutsättningarna åt. I södra halvan av Sverige har antalet vildsvinsolyckor ökat drastiskt det senaste decenniet. I vissa län är även hjortar ett påtagligt trafikproblem. I stora delar av landet, inte minst i skogslänen, är älgolyckor en stor risk som trafikanter bör vara extra vaksamma på, eftersom dessa olyckor blir särskilt allvarliga.

– Flest älgolyckor sker under hösten då både älgens brunst och älgjakten äger rum. Risken är ungefär dubbelt så hög på hösten jämfört med sommaren. Älgar är farligast att köra på och står för 80 procent av alla viltolyckor med dödlig utgång.

Älgar är farligast att köra på och står för 80 procent av alla viltolyckor med dödlig utgång, säger Tony Gunnarsson, M Sverige.
Älgar är farligast att köra på och står för 80 procent av alla viltolyckor med dödlig utgång, säger Tony Gunnarsson, M Sverige.

Trafikanter uppmanas att vara uppmärksamma på vägarnas sidoområden, särskilt vid åkrar, hyggen, sjöar samt där viltstängsel börjar och slutar. Vägmärket Varning för djur är uppsatt på platser där risken för viltolyckor är hög och ska tas hänsyn till. Framför allt är det dock viktigt att tänka på att anpassa hastigheten.

Tänk också på att om ett djur går upp på vägen, följer ofta fler efter

– Hastigheten är avgörande när en älg eller annat vilt plötsligt springer ut framför bilen. Ju högre hastighet, desto längre bromssträcka. Är det mörkt ute eller mycket vegetation bör man i ännu högre grad sänka farten, eftersom sikten är sämre. Tänk också på att om ett djur går upp på vägen, följer ofta fler efter.

Så minskar du risken att krocka med vilt

  • Anpassa hastigheten till rådande förhållanden.
  • Ta det extra försiktigt när du kör på vägar utan viltstängsel.
  • Vidga ditt synfält. Titta inte bara på vägen.
  • Vilda djur är ofta som mest aktiva och i rörelse vid gryning och skymning.
  • Se till att bilens utrustning fungerar som den ska, det gäller inte minst bromsar, däck och lysen.
  • Respektera viltvarningsskyltar.

Vanligaste viltolyckorna 2021

Antal vilt per län.
Renolyckor (inom parantes), ej klassade som vilt.

Blekinge
Totalt:
1 506

Rådjur
1171

Vildsvin
205

Älg/Dovhjort
41

Dalarna
Totalt:
2 846

Rådjur
2 435

Älg
339

Vildsvin
42

Gotland
Totalt:
925

Rådjur
923

Örn
1

Dovhjort
1

Gävleborg
Totalt:
1 686

Rådjur
1 496

Älg
160

Vildsvin
19

Halland
Totalt:
2 127

Rådjur
1 575

Vildsvin
289

Älg
172

Jämtland
Totalt:
1 559 
(Ren: 402)

Rådjur
1 082

Älg
427

Kronhjort
34

Jönköping
Totalt:
3 682

Rådjur
2 888

Älg
457

Vildsvin
243

Kalmar
Totalt:
4 421

Rådjur
3 303

Vildsvin
493

Dovhjort
318

Kronoberg
Totalt:
2 984

Rådjur
2 229

Vildsvin
408

Älg
272

Norrbotten
Totalt:
833
(Ren: 913)

Älg
430

Rådjur
394

Örn
4

Skåne
Totalt:
6 187

Rådjur
4 282

Vildsvin
842 

Dovhjort
725

Stockholm
Totalt:
5 363

Rådjur
4 423

Vildsvin
482

Älg
230

Södermanland
Totalt:
3 605

Rådjur
2 135

Dovhjort
650

Vildsvin
547

Uppsala
Totalt:
3 197

Rådjur
2 603

Vildsvin
398

Älg
108

Värmland
Totalt:
3 951

Rådjur
3 397

Älg
438

Vildsvin
68

Västerbotten
Totalt:
1 104
(Ren: 545)

Rådjur
728

Älg
356 

Kronhjort
7

Västernorrland
Totalt:
1 271
(Ren: 61)

Rådjur
934

Älg
302

Kronhjort
13

Västmanland
Totalt:
1 568

Rådjur
1 319

Vildsvin
110

Älg
77

Västra Götaland
Totalt:
10 628

Rådjur
8 894

Älg
713

Vildsvin
642

Örebro
Totalt:
2 421

Rådjur
1 879

Vildsvin
212

Älg
179

Östergötland
Totalt:
3 566

Rådjur
2 283

Dovhjort
745 

Vildsvin
357

Statistikkälla: Nationella viltolycksrådet

Detta gäller vid viltolycka

Ring 112 och anmäl olyckan om björn, hjort, järv, lo, mufflonfår, rådjur, utter, varg, vildsvin älg eller örn är inblandad. Uppge olycksplats och vilken typ av djur det gäller samt i vilken riktning djuret har försvunnit om det inte finns kvar på platsen.

Märk ut platsen där olyckan har skett. Sätt ut varningstriangel 200–300 meter från olycksplatsen. Flytta om möjligt din bil till vägrenen eller parkeringsficka. Sätt på varningsblinkers.

Skulle du krocka med björn, varg eller vildsvin bör du öka avståndet för markeringen av olycksplatsen upp till 100 meter då dessa djur kan bli mycket aggressiva när de är skadade.

Skadat och dödat vilt ska omhändertas. Du får dock inte ta med dig ett dött djur, det tillfaller markägaren eller i vissa fall staten.

Läs mer om vad som gäller vid en viltolycka