Omstartskommissionen har nu efter en rekordkort utredningstid överlämnat sin slutrapport till Stockholms Handelskammare. Rapporten listar en rad förslag till reformer. Ett av förslagen är att kraftigt höja drivmedelsskatterna från 1 juli 2021. Detta förslag bör kastas direkt i papperskorgen.

Bilisters privatekonomi påverkas redan av höjda drivmedelsskatter, höjd fordonsskatt och regelverket gällande reseavdrag. Till det kommer eventuell kilometerskatt, samt en uttalad målsättning om minskat bilåkande som klimatmål. Utöver detta bedömer Trafikverket att körkostnader och restider för bil bör öka, så att andra transportalternativ blir mer konkurrenskraftiga. Detta är en orimlig ekvation. Det kan inte vara så att ansvaret för att minska klimatpåverkande utsläpp läggs på enskilda bilister.

– M Sverige står bakom en rad åtgärder för att minska utsläppen från trafiken. Vi vet att många av våra medlemmar både vill och försöker göra så bra miljöval som möjligt. Vi arbetar för en utsläppsreduktion i nuvarande fordonsflotta och en utfasning av fossilberoende bilar. Samtidigt kräver vi att skatteuttaget för landets bilägare inte ska öka. Men det kan vara motiverat att omfördela skatter för att styra beteenden och främja teknik som sänker vår klimatpåverkan, säger Caroline Drabe, vd Riksförbundet M Sverige.

M Sverige står bakom riksdagens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Vi anser att reduktionsplikten och den pågående utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa drivmedel och laddmöjligheter för elbilar är rätt väg att gå. Vi föreslår dessutom att de äldre delarna av fordonsparken skrotas bort eftersom nyare bilar har mindre utsläpp och är säkrare i trafiken. Vi vill att skrotningspremien återinförs och att premien är högre för bilar med höga utsläpp.

Men att, som kommissionen föreslår, kraftigt höja bensin- och dieselskatten skulle slå oerhört hårt mot alla de människor som behöver bilen i sin vardag. Vi befinner oss mitt i en pandemi där vikten av bilen har blivit helt nödvändig för många. Pandemin har också medfört stora påfrestningar på människors privatekonomi. Att i detta läge kraftigt höja skatterna skulle innebära ekonomisk katastrof för väldigt många.