Under sommaren är det många som reser med bil eller husbil ut i Europa. Är man inte uppmärksam på vilka miljözoner och vägavgifter som gäller riskerar man kostsamma böter.
– Tyvärr är det många som varje år missar lokala bestämmelser och får böter hemskickade som en tråkig påminnelse från en trevlig semester, säger Katja Runestam Prinzell, bilreserådgivare på Riksförbundet M Sverige.

Motorvägsavgifter förekommer i många europeiska länder. Vanliga vägar kan också vara avgiftsbelagda, liksom tunnlar, vägfärjor och broar. Dessutom finns en mängd olika miljözoner med lokala bestämmelser i framför allt större städer.

Vägavgifterna betalas på olika sätt. Vissa länder har bemannade betalstationer längs vägen. I andra länder köper man i förväg en så kallad vignette, ett klistermärke som sätts på vindrutan. Ibland registreras fordonet av en kamera. Då måste du ha ordnat en elektronisk betallösning, alternativt se till att inom en viss tid sätta in avgiften på ett konto eller betala kontant på särskilda betalställen.

Varje år är det många andra som hör av sig efter att ha fått böter för missade vägavgifter och miljözoner

Allt fler städer förbjuder biltrafik i centrum, utom för fordon med tillstånd. Här och var förekommer krav på miljödekaler.

– Våra medlemmar har tillgång till ett omfattande informationsmaterial och personlig reserådgivning. Men varje år är det många andra som hör av sig efter att ha fått böter för missade vägavgifter och miljözoner, säger Katja Runestam Prinzell.

Det är bilistens ansvar att hålla sig informerad om lokala trafikbestämmelser, även om många skulle önska ett gemensamt regelverk inom EU. Missar man det och får böter måste de betalas. Gör man misstaget att förutsätta att utländska böter inte följer med hem till Sverige kan det i värsta fall leda till mycket höga straffavgifter.

– Gör man fel och får böter ska de betalas. Men bäst är förstås att informera sig i förväg och göra rätt, säger Katja Runestam Prinzell.

– Tyvärr är det många som varje år missar lokala bestämmelser och får böter hemskickade som en tråkig påminnelse från en trevlig semester, säger Katja Runestam Prinzell, bilreserådgivare på Riksförbundet M Sverige.
– Tyvärr är det många som varje år missar lokala bestämmelser och får böter hemskickade som en tråkig påminnelse från en trevlig semester, säger Katja Runestam Prinzell, bilreserådgivare på Riksförbundet M Sverige.

Här är några av de vanligaste vägavgifterna och miljözonerna i populära resmål:

 • Belgien: Utlandsregistrerade bilar som vill köra i Antwerpen, Bryssel eller Gent måste uppfylla utsläppskraven och kostnadsfritt lista sig i en databas. Dieselbilar i miljöklass Euro 4 eller lägre betalar en avgift.
 • Danmark: Dieseldrivna bilar måste uppfylla minst Euro 5-kraven för att få köras i de miljözoner som finns i Köpenhamn samt i Odense, Århus och Ålborg. Övervakningen sker elektroniskt.
 • Frankrike: Flera städer har infört miljözoner, Zones à cirkulation restreinte. För att få köra i en miljözon ska en dekal – en Vignette Crit´Air – sitta på vindrutan. Ett flertal områden i omfattas dessutom av tillfälliga, väderberoende miljözoner, zone de protection de l´air, som kan aktiveras från den ena dagen till den andra.
 • Italien: Förbudskylten Zona Traffico Limitato ser man i många italienska städer. Den som bryter mot förbudet fotograferas och böterna letar sig hem till dig i Sverige. Har ZTL-skylten passerats flera gånger får du nya böter varje gång.
 • Nederländerna: Miljözoner med dieselförbud (Milieuzonen). Påverkar dieselbilar och tyngre fordon. Övervakning sker via vägkameror.
 • Norge: Vägavgifter kallas bompengar och är rätt vanligt förekommande. Personbilar betalar enklast med ett autopass som bör skaffas innan avresan.
 • Portugal: Flera städer har begränsande trafikzoner, bland annat Lissabon där äldre fordon av miljöskäl inte får köra.
 • Spanien: Större städer har infört lågemissionszoner som kräver en utsläppsdekal – Distintivo Ambiental – på bilen. Zonerna finns i fyra nivåer, den högsta tillåter endast eldrift. Utländska fordon kan inte skaffa de spanska miljödekalerna, men miljödekaler från Tyskland, Frankrike, Danmark eller Österrike accepteras. Det finns även lokala bestämmelser, som olika körförbud i centrala Madrid, Barcelona och delar av Valencia.
 • Tyskland: Ett sjuttiotal tyska städer har infört miljözoner Umweltzonen.  För att få köra i en miljözon ska en dekal – en Feinstaubplakette – sitta på vindrutan. En del tyska städer har även utökat kraven och infört lågutsläppszoner med förbjud mot äldre dieselbilar.
 • Frankrike, Italien, Spanien, Portugal: Flertalet motorvägar ägs och underhålls av privata bolag. Betala i bemannade betalstationer längs vägen eller när du svänger av, kontant eller med bankkort.
 • Österrike, Schweiz, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Ungern: Vid motorvägskörning krävs ett klistermärke på vindrutan eller den digitala varianten e-vignette. Vignetter finns för kortare eller längre perioder, i Schweiz enbart för ett helt år, och vignettelösa fordon bötfälls. Tunga husbilar kan behöva betala kilometeravgift.
 • Bulgarien, Rumänien: Vignettesystem för alla vägar, inte bara motorvägar.
 • Polen, Kroatien, Serbien, Nordmakedonien, Grekland, Turkiet: Helt eller delvis avgiftsbelagda motorvägar. Betalning i bemannade betalstationer.

Utöver ovanstående finns och kommer allt fler lokala miljözoner och avgifter, som bilist måste man vara uppmärksam på vad som gäller.