Äntligen har regeringen lyssnat på M Sveriges kritik av den extra kostnad gasbilsägare tvingats till vid den årliga besiktningen!

Regeringen vill nu äntligen ta bort den merkostnad gasbilsägare har fått inför den årliga besiktningen när gastankarna måste friläggas.

M Sverige har kritiserat den här kostnaden sedan den infördes i maj 2018, eftersom den har utgjort ett hinder för många som vill göra ett bra miljöval när de köper bil.

Nu har infrastrukturminister Tomas Eneroth uppdragit åt Transportstyrelsen att se till att gasbilsägare får samma kostnad som övriga bilägare vid den årliga besiktning.