Var tredje bilannons strider mot lagen. Det bekräftas av Konsumentverket som har granskat bilannonser enligt M Sveriges metod. Nu skärper myndigheten tonen mot bilhandlare och annonsplattformar.

Konsumentverket har granskat förekomsten av felaktiga reservationer i bilannonser på internets största marknadsplatser för begagnade bilar. Myndigheten bekräftar resultaten i granskningarna som tidigare genomförts av Riksförbundet M Sverige. Konsumentverket ska nu ta kontakt med branschen och annonsplattformarna för att sätta stopp för de otillåtna annonserna.

En annons blir alltid en del av avtalet vid en bilaffär

”Reservation för felskrivning” förekommer ofta i bilannonser, trots att en bilannons alltid blir en del av avtalet vid en bilaffär och att reservationen därför helt saknar betydelse. Reservationerna kan innebära stora problem och risker för konsumenter om det framkommer att det saknas säkerhetsrelaterad utrustning, ifall dragvikten som angetts inte stämmer eller om husbilen inte har det antal bältade platser som utlovats.

– Vi är glada att Konsumentverket bekräftar att reservationerna strider mot relevant lagstiftning, men vi är förstås bekymrade över att branschen hittills inte velat ta tag i problemet. Nu tvingas handlarna hantera det vilket förstås är positivt för oss konsumenter, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare.
– Vi är glada att Konsumentverket bekräftar att reservationerna strider mot relevant lagstiftning, men vi är förstås bekymrade över att branschen hittills inte velat ta tag i problemet. Nu tvingas handlarna hantera det vilket förstås är positivt för oss konsumenter, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare.
”Att bilköpare konfronteras med en säljarkår där nästan en tredjedel fuskar och slarvar är ofattbart

- Att vi bilköpare konfronteras med en säljarkår där nästan en tredjedel fuskar och slarvar helt öppet är egentligen ofattbart. Annonsplattformar som Blocket, Bytbil och Wayke måste självklart förhindra användandet av reservationer och förbättra tryggheten i stället för att hjälpa annonsörerna att lura oss konsumenter, säger Carl-Erik Stjernvall.

"Reservation för felskrivning"

Reservationen är inte bara ett problem i samband med köpet. Vid en eventuell reklamation är det vanligt att bilhandlaren direkt hänvisar till sin reservation och därför inte avser att vidta någon åtgärd alls.

Konsumenten hänvisas då att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden med sitt ärende. I de fall felet är av väsentlig betydelse för köparen, och inte kan åtgärdas på teknisk väg eller rättas till, finns det flera exempel på ärenden där konsumenten fått bifall. Detta medför rekommendationen att bilhandlaren bör ta tillbaka bilen.

 

Foto: Greentellect_Studio/iStock/Getty Images Plus via Getty Images