En klar majoritet av stockholmarna, 56 procent, är negativa till förslaget att förbjuda bensin- och dieselbilar i vissa delar av staden 2026, medan 35 procent är positiva.

Det visar resultatet av en Demoskop-undersökning som Riksförbundet M Sverige beställt. Samtidigt anser 76 procent att luften i Stockholm är bra eller mycket bra. M Sverige vill i stället för nya miljözoner se förbud av matleveranser på tvåtaktsmoped och tidigare sandsopning för att sänka partikelhalterna.

Stockholm stads vilja att införa miljözoner har länge varit omstridd

Störst är motståndet mot de nya miljözonerna bland de som behöver bilen dagligen, där 80 procent är negativa och 15 procent positiva.

Stockholm stads vilja att införa miljözoner har länge varit omstridd. Tidigare trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) fick på sin tid omfattande kritik för hur han banade väg för förslaget och bland annat försökte lägga en mörk filt över stadens egen utredning i frågan. En utredning som visade att någon miljözon för personbilar inte skulle behövas.

– Behovet av en miljözon ifrågasätts i utredningen bland annat eftersom de luftkvalitetsproblem som finns i Stockholm framför allt handlar om PM10, alltså stora partiklar. Det är en förorening som inte primärt kommer från vare sig förbränningsmotorer eller personbilar, utan från sand som använts på trottoarer, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsexpert på Riksförbundet M Sverige.

– Förutom att den faktiska nyttan av en miljözon kan ifrågasättas skulle kostnaden för stadens invånare i att köpa nya elbilar samtidigt bli orimligt hög, säger Carl-Erik Stjernvall.
– Förutom att den faktiska nyttan av en miljözon kan ifrågasättas skulle kostnaden för stadens invånare i att köpa nya elbilar samtidigt bli orimligt hög, säger Carl-Erik Stjernvall.

Ett annat skäl emot nya miljözoner som lyftes i utredningen var att fordonsutvecklingen inom bara några år gör att utsläppen ändå väntas sjunka. Enligt en sammanställning av insamlad data från mätstationer som Stockholm stad låtit utföra i november 2022 är luften renare än på 30 år.

Miljözonerna skulle sannolikt vara svåra att införa av strikt juridiska skäl

– Förutom att den faktiska nyttan av en miljözon kan ifrågasättas skulle kostnaden för stadens invånare i att köpa nya elbilar samtidigt bli orimligt hög. Kostnaden har beräknats uppgå till mer än 9,4 miljarder kronor. Den totala besparingen i att införa en miljözon skulle samtidigt bli låga 0,3 miljarder. Det är en kostnad och en besparing som står så långt ifrån varandra att miljöbalkens proportionalitetsprincip sannolikt skulle göra ett införande svårt av strikt juridiska skäl, säger Carl-Erik Stjernvall.

Den politiska majoriteten i Stockholms stad arbetar ändå för att införa en miljözon för personbilar med start 2024.

– Självklart ska utsläpp, på de platser och tider där gränsvärden ändå överträds, hanteras. Ytterligare miljözoner är dock en dyr metod som drabbar alla som inte har råd att köpa nya elbilar. Vi föreslår att de nya miljözonerna skrotas och att staden i stället skärper kontrollen av de nuvarande miljözonerna, tidigarelägger sandsopningen och förbjuder matleveranser på tvåtaktsmopeder, säger Carl-Erik Stjernvall.

Riksförbundet M Sveriges förslag för lägre partikelhalter:

  1. Förbjud matleveranser med tvåtaktsmoped

    Tjänsteutbudet utvecklas och moderniseras ständigt. Matleveranser har blivit ett vanligt inslag i Stockholmstrafiken. Dessvärre allt för ofta med inte fullt så moderna tvåtaktsmopeder. Det är en motortyp som vi vet av forskning har en undermålig förbränning, och släpper bland annat ut 124 gånger mer flyktiga organiska föreningar jämfört med en personbil. Inför ett förbud mot tvåtaktsmopeder.

  2. Sandsopa tidigare på våren

    Det kan knastra ordentligt i munnen när vinter övergår i vår och dammolnen sveper över torra blåsiga gator. Stockholm stad kan genom att vara mer proaktiva med sandsopningen förebygga en stor del av de utsläpp man själva ser som ett problem – PM10.


  3. Se till att miljözoner för tung trafik efterlevs

    Det finns redan betydande problem med efterlevnaden av nuvarande miljözoner. Utsläppen på många platser skulle bli lägre om kontrollen förbättrades så att tung trafik, alltså bussar och lastbilar, levde upp till de krav som ställs på dem i de miljözons-regler som gäller redan i dag.

 

Foto: olaser/iStock/Getty Images Plus via Getty Images