Dagens regelverk har inneburit att många mindre bilverkstäder hittills sluppit undan rutinmässiga kontroller av sitt miljöarbete. Ändrade regler ställer dock nya krav och kommunernas egna kontrollanter, såväl som Naturvårdsverket, menar att det kan behövas ett kunskapslyft ute hos verkstäderna. Alla känner inte till dagens regelverk, och ännu färre de nya regler som börjar gälla 1 november.

Riksförbundet M Sverige har gjort en sammanställning av läget i Sveriges 25 största kommuner. På flera håll i landet uppger kommunerna att små verkstäder får minst en anmärkning när det väl sker en kontroll. Många andra vittnar om att ungefär en tredjedel får någon typ av anmärkning.

– Bristerna visar tydligt på behovet av fler kontroller. Det finns dessutom ett stort mörkertal eftersom bara en del aktörer får besök av kontrollanter idag, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på Riksförbundet M Sverige.

En gemensam bild är att hantering av miljöfarligt avfall, säker förvaring av kemikalier och underhåll av lokalernas oljeavskiljare är det som flest verkstäder missar. Detta omfattas från 1 november av nya regler. Naturvårdsverket uppskattar att över en miljon verksamheter berörs av rapporteringsskyldigheten i det nya avfallsregistret, bland dessa – bilverkstäder.

– Som kund måste man kunna förutsätta att näringsidkare värnar miljön och följer gällande regelverk, säger Carl-Erik Stjernvall.

Eftersom tillsynsmyndigheter får tillgång till uppgifterna i avfallsregistret måste Sveriges kommuner också se till att avsätta tillräckliga resurser för att göra de kontroller som krävs. Men M Sveriges jämförelse visar att satsningarna idag kan skilja stort mellan kommuner.

– Exempelvis Malmö, Stockholm och Södertälje gör, vad vi kan förstå, en hel del för att ha koll på de här verksamheterna. Många kommuner kontrollerar bara en mindre del av alla verkstäder, medan Gävle svarar att ekonomin inte finns för att göra några kontroller alls hos de mindre verkstäderna, säger Carl-Erik Stjernvall.

Kommentarer från några kommuner:

Resultatet visar stora brister hos majoriteten.
Borås kommun

I princip alla verkstäder får någon form av anmärkning.
Jönköpings kommun

Det är ofta stora kunskapsbrister hos verksamhetsutövaren.
Kristianstad kommun

Riksförbundet M Sverige frågade följande kommuner om deras kontroller hos mindre bilverkstäder:

Borås, Falun, Gävle, Jönköping, Kalmar, Katrineholm, Kristianstad, Lidköping, Linköping, Ludvika, Luleå, Lund, Malmö, Nacka, Norrköping, Sundsvall, Södertälje, Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö, Östersund