I den tidigare infrastrukturplanen satsades alltför lite på vägnätet. M Sverige krävde därför att anslagen till underhåll av vägar skulle höjas kraftigt. Vi kan se att regeringen har tagit till sig av kritiken och höjt anslagen till underhåll av vägar till 197 miljarder kronor – en ökning med 33 miljarder kronor.

– Det är bra att regeringen har tagit till sig av kritiken och höjt anslagen, säger Caroline Drabe, vd för Riksförbundet M Sverige. Denna höjning är absolut nödvändig eftersom vi redan har en stor underhållsskuld i vägnätet, i synnerhet på det lågtrafikerade vägnätet.

Varje år gör M Sverige en undersökning av landets vägar där vägarnas kvalitet mäts och registreras. Undersökningen gäller det större vägnätet där en hög standard kan, och ska kunna, förväntas. Varje år visar samma resultat. Kvaliteten brister på alldeles för många ställen, i alla delar av landet. M Sveriges undersökningar visar även att det är sämre vägstandard på riksvägar norr om Dalälven vilket inte är acceptabelt om vi ska ha en tillgänglig mobilitet i hela landet.

Av alla resor som görs i Sverige sker 9 av 10 på väg och nästan 8 av 10 i bil. Bilen är, och kommer under överskådlig framtid att vara, den möjlighet som många människor har för att få vardagen att fungera.

– Vi har länge sagt att underhållet behöver prioriteras högre av såväl regering som myndigheter, vi kan nu se att vårt arbete ger resultat och att vägnätet får väsentligt höjda anslag. Samtidigt är det viktigt att regeringen inte glömmer bort behovet av nya vägar och satsningar på elektrifiering, säger Caroline Drabe.