M Sveriges vägombud har i varje län utsett den bästa rastplatsen utifrån tillgänglighet, trygghet, utrustning, funktionalitet och skötsel. Under 2020 bedömdes cirka 300 rastplatser runt om i Sverige.

Varje rastplats inventeras två gånger per säsong och bedöms utifrån parkerings- och uppställningsmöjligheter, säkerhet, toaletter, lekutrustning, promenadstråk, belysning och skyltning. Skötseln, städningen och hygien på rastplatserna har också granskats.

Där vägombuden hittar brister vid inspektionerna felanmäls det till Trafikverket eller till den entreprenör som sköter driften så att eventuella brister kan åtgärdas.

– Trygga och välskötta rastplatser är viktiga för trafiksäkerheten eftersom de inbjuder till att ta pauser. En trött förare är lika farlig som en onykter förare. Kör utvilad, dela på ratten om ni är fler i bilen som har körkort och ta raster under långa bilresor, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle, Riksförbundet M Sverige.

De bästa rastplatserna i varje län kommer att få en skylt uppsatt i början av juni med texten ”Länets bästa rastplats”. Samtidigt påbörjas årets granskningar av rastplatserna.

M Sveriges vägombud bedömer inte bara rastplatser. De granskar också vägkvalitet och driver olika kampanjer för ökad trafiksäkerhet.

 

Bästa rastplatserna i varje län

Uppsala: Mora Stenar

Stockholm: Stora Väsby

Västerbotten: Vojmån

Norrbotten: Jävre Södra

Södermanland: Nyköpings bro

Östergötland: Herrbeta

Jönköping: Risbro

Kronoberg: Moasjön

Kalmar: Bröms

Gotland: Träffpunkt Gotland

Blekinge: Senoren

Skåne: Ekerödsrasten

Halland: Susedalen

Västra Götaland: Tegen

Värmland: Prästbäcken

Örebro: Björnfallet

Västmanland: Högsjön

Dalarna: Långsjön

Gävleborg: Näsbysjön

Västernorrland: Skuleberget

Jämtland: Strömsund