Företrädare för Riksförbundet M Sverige samtalade med infrastrukturminister Andreas Carlson under ett möte på det nya Landsbygds- och infrastrukturdepartementet den 1 februari. Riksförbundet M Sverige framförde krav på bättre vägunderhåll och enklare regler för laddstolpar.

På mötet överlämnade Riksförbundet M Sverige sin senaste rapport 54 förslag för ökad trafiksäkerhet. I rapporten presenteras de åtgärder som M Sverige anser krävs för att Sverige ska närma sig Nollvisionen med målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige.

Infrastrukturministern delar vår syn, och därför väntar vi oss tydliga budgettillskott kommande år

– Ska trafiksäkerheten och tillgängligheten på vägnätet kunna fortsätta utvecklas är det angeläget att underhållsskulden byggs bort. Kring detta har vi en samsyn med infrastrukturministern. Vi väntar oss därför tydliga budgettillskott kommande år, säger Heléne Lilja, chef för kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

Tony Gunnarsson, sakkunnig trafiksäkerhet, Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert båda M Sverige,  infrastrukturminister Andreas Carlson och Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle M Sverige.
Tony Gunnarsson, sakkunnig trafiksäkerhet, Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert båda M Sverige, infrastrukturminister Andreas Carlson och Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle M Sverige.

Omställningen av fordonsflottan är den påtagligaste förändringen för svenska bilister under senare tid. För Riksförbundet M Sverige är det viktigt att hela samhället blir vinnare på omställningen och att inte konsumenterna hamnar i kläm.

Vi tycker att det finns flera åtgärder som regeringen skulle kunna införa relativt snabbt

– Bilisterna får betala för utvecklingskostnaden av den nya tekniken i form av högre fordonspriser. Till det kommer höga skatter på att äga och använda bilen. Vi tycker därför att det var olyckligt att klimatbonusen, som subventionerade köp av klimatvänliga bilar, togs bort, säger Heléne Lilja.

M Sverige lyfte även fram behovet av kostnadslättnader med tanke på det tuffa ekonomiska läget.

– Vi tycker att det finns flera åtgärder som regeringen skulle kunna införa relativt snabbt. Skatten på trafikförsäkringen och fordonsskatten bör ses över och en skrotningspremie skulle underlätta omställningen för de med äldre bilar, säger Heléne Lilja.

Foto Riksdagshuset: brightstorm/iStock/Getty Images Plus via Getty Images