Regeringens förslag till skrotningspremie är förknippad med så tuffa villkor att det blir en felsatsning. M Sverige vill i stället se en skrotningspremie för alla bilar utan villkor.

Efter mer än 15 år sedan skrotningspremien försvann kommer det första förslaget från regeringen om att återinföra den. Syftet är att få bort de äldsta bilarna som rullar på vägarna, eftersom de både har höga utsläpp och inte är lika säkra som nyare bilar. Men den nya pengen är förknippad med så tuffa villkor att försvinnande få privatpersoner lär få nytta av den.

Den förra skrotningspremien försvann 2007. Det handlade då om ett par tusenlappar, en peng som lades på bilens pris i samband med att den registrerades när den var ny, och omfattade alla bilar som lämnades in på bildemonteringarna. Alltså både bilar som rullade på vägarna och de som var avställda.

Den som skrotar bilen måste köpa eller leasa en helt ny elbil

Den nu föreslagna premien gäller bara bilar som rullar i trafik, är minst 15 år gamla och i utsläppsklass högst Euro 4. Dessutom krävs att den som skrotat bilen köper eller leasar en helt ny elbil.

Regeringens tanke är att stimulera efterfrågan på elbilar, då denna dykt sedan klimatbonusen avskaffades i november 2022. Det är dock viktigt att komma ihåg att de här reformerna, skrotningspremien och klimatbilsbonusen, lockar helt skilda konsumentgrupper. Det är trots allt väldigt få bilägare som idag kör en 20 år gammal bil för 10 000 kronor som imorgon väljer att köpa en helt ny elbil för 400 000– 500 000 kronor.

M Sverige vill se en skrotningspremie för alla bilar på 10 000 kronor helt utan villkor

Nu är förslaget ute på remiss. M Sverige vill se en skrotningspremie för alla bilar på 10 000 kronor helt utan villkor, samt en ny form av klimatbilsbonus eller leasingrabatt som alla kan ta del av, minst motsvarande 50 000 kronor.

Carl-Erik Stjernvall, teknik- och hållbarhetsexpert på Riksförbundet M Sverige