Regeringens förslag om en skrotningspremie endast för de som köper elbil missar målet, menar M Sverige. Använd i stället premien för att föryngra bilparken.

Miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari presenterade under onsdagen den 6 september hur regeringen ämnar införa en tillfällig premie för den som skrotar en äldre bil med förbränningsmotor och i stället leasar eller köper en elbil. Förslaget får nu kritik från Riksförbundet M Sverige som menar att reformen är missriktad.

– Det förvånar oss att regeringen gör så här. Den som kör en skrotfärdig bil idag kommer inte att ha råd att köpa en ny elbil imorgon. Tanken med en skrotningspremie är att de med små ekonomiska marginaler, och som kör de äldsta bilarna, ändå ska kunna byta upp sig till en litet nyare, renare och trafiksäkrare bil, säger Heléne Lilja, chef för kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

Genomsnittsåldern på skrotade bilar är idag nära 20 år

Fram tills 2007 fanns en skrotningspremie och ett eventuellt återinförande har aktualiserats av att utskrotningen minskat över tid. Genomsnittsåldern på skrotade bilar är idag nära 20 år, jämfört med för fem år sedan då genomsnittet var 18 år. Företrädare för bilbranschen, transportsektorn och bilkonsumenterna föreslog nyligen en skrotningspremie riktad mot bilar som är äldre än 15 år.

– Det förvånar oss att regeringen gör så här. Den som kör en skrotfärdig bil idag kommer inte att ha råd att köpa en ny elbil imorgon, säger Heléne Lilja, chef för kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.
– Det förvånar oss att regeringen gör så här. Den som kör en skrotfärdig bil idag kommer inte att ha råd att köpa en ny elbil imorgon, säger Heléne Lilja, chef för kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

– De äldsta bilarna har höga utsläpp och står för en stor andel av de allvarligaste trafikolyckorna, medan nyare bilar är mer bränslesnåla, rena och trafiksäkra. En skrotningspremie är en träffsäker reform för att föryngra den svenska bilflottan och påskynda omställningen, säger Heléne Lilja.

I november förra året slopade regeringen klimatbonusen för bilar med låga utsläpp. I stället inför regeringen introduktionsstöd för lätta ellastbilar och förstärker Klimatklivet, investeringsstödet för ny klimatsmart teknik.

Man bör återinföra klimatbonusen och en bredare skrotningspremie

– Regeringen har kastat den tidigare omställningspolitiken, vars bärande fundament var reduktionsplikten och klimatbonusen, överbord. I stället har man gjort stora satsningar på laddinfrastruktur. Den nya inriktningen bidrar inte lika kraftfullt till minskade utsläpp och omställning av fordonsflottan. Därför tycker vi att man bör återinföra bonusen och en bredare skrotningspremie på åtminstone 10 000 kronor, säger Heléne Lilja.

 

Foto: Sjo/E+ via Getty Images