Det står nu klart att regeringen avser att 2022 införa ett konverteringsbidrag för bilar från fossil drift till biodrivmedel. Även om den bil man redan äger är det som i första hand hindrar många från att välja ett annat drivmedel än fossil bensin kvarstår andra, minst lika viktiga, aspekter för att inte stanna vid att konvertera bilar – det måste dessutom bli fördelaktigt att välja ett förnybart drivmedel.

– Även med en konverterad bil kvarstår flera osäkerheter, bland annat kring hur EU tillåter Sverige att hantera skattefrågan. Det är redan idag försvinnande få konsumenter som väljer till exempel en gasbil, bland annat på grund av osäkerheten kring kommande års skatter, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på Riksförbundet M Sverige.

För att kunna tanka E85 i en etanolkonverterad bil, eller förnybar biogas i en gaskonverterad, krävs incitament på flera plan för bilägaren. Det måste finnas en ekonomisk fördel i att välja ett förnybart drivmedel, i likhet med att förmånsvärdet är lägre för alla tjänstebilsförare som kör laddhybrid. Det skulle också gå att locka bilägare genom att till exempel tillåta kommuner att besluta om lägre parkeringsavgifter för bilar med låga utsläpp eller ändra trängselskatten på samma sätt.

Men med ny teknik kommer inte bara fördelar. Krångliga regelverk har redan satt käppar i hjulen för exempelvis gasbilar.

– Tuffa besiktningsregler har gjort det dyrare att besikta en gasbil, så det finns mycket som riskerar äta upp en eventuell besparing jämfört med att köra en fossilbil. Tyvärr har många gasbilägare redan tröttnat, säger Carl-Erik Stjernvall.

Antalet gasbilar som exporteras har ökat de senaste åren och trots en ökad försäljning ökar inte antalet gasbilar i Sverige längre. Förutsättningarna i både skattefrågan och den krångliga byråkratin kring besiktningar måste ändras för att folk ska välja en gasbil överhuvudtaget, även om en konvertering skulle vara i det närmaste kostnadsfri för bilägaren.