Vid Riksförbundet M Sveriges kongress den 25 maj 2024 antogs följande uttalande:

Kostnaden att resa med bil har ökat mycket under de senaste åren, en kostnad som nästintill undantagslöst har landat på bilisten själv. Därför behövs nya angreppssätt för att säkerställa att priset för individuell mobilitet inte fortsätter att öka utan i stället bättre kan spegla bilens samhälleliga nytta. Bilar och bilresor måste även fortsättningsvis vara ekonomiskt överkomliga för dem som behöver resa med bil, och de senaste årens kostnadsökningar bör resultera i tydliga stimulanser och stöd för de som mest behöver det.

I takt med ökade krav på minskade utsläpp och den växande potentialen i vägtrafikens fortsatta omställning, samt i sviterna av alla bakomliggande orsaker till de senaste årens prisrusning på såväl nya som begagnade bilar, måste nya och ökade stimulanser komma på plats. Nyttan med landets väginfrastruktur och de möjligheter bilen medför för både samhälle och individ behöver förstärkas och förtydligas och kostnaden för att resa behöver anpassas för att möta en framtid med allt högre krav på mobilitet.

Individuell mobilitet och möjlighet att nyttja prisvärda färdmedel är grundläggande för samhället i stort. God tillgång till bil främjar handel och sysselsättning, och bilen är ofta nödvändig för att ta del av samhällsservice.

Bilar är mångsidiga och praktiska för transport av både människor och varor. Genom att dessutom innebära en tidsbesparing möjliggör bilar effektiva resor och fördelen att utföra flera ärenden på kort tid. För många är en bil avgörande för att komma hela eller en del av vägen till och från arbetet samtidigt som den ökar möjligheterna på arbetsmarknaden.

Med stigande levnadskostnader är det avgörande att politiken inte bara strävar efter hållbarhet utan också säkerställer att bilen är tillgänglig sett från ett ekonomiskt perspektiv.

En av de viktigaste åtgärderna är att utforska prisvärda alternativ för att göra den befintliga fordonsflottan mer hållbar, samtidigt som prisökningar stävjas och kostnaderna för att nyttja bil inte ökar mer. Det är viktigt att alternativen är tillgängliga för alla och tar hänsyn till fordonens livslängd. Att konvertera bilar för att kunna tanka förnybara drivmedel som biogas eller etanol är ett exempel, att återinföra en klimatbonus ett annat. Att slopa vissa skatter, som skatten på trafikförsäkringen, och öka stödet till bilägare i glesbygd, är andra exempel på behövliga åtgärder.

Det finns också stor potential i en marknadsanpassning mot mindre och billigare fordon. Svenskar kör traditionellt stora tunga bilar. Branschen kan förbättra och öka mångfalden i utbudet för att bättre passa olika behov och plånböcker. Det kan krävas incitament för tillverkare att tillgängliggöra mer prisvärda modeller och möjligen även främja delningsekonomin. Antingen i form av stöd riktade mot kunderna för att skapa en efterfrågan, eller för att öka möjligheten att upprätta och driva en bildelningstjänst.

En helhetsstrategi krävs för att säkerställa att mobiliteten förblir tillgänglig och ekonomiskt överkomlig. Detta innebär att politiska åtgärder måste främja både hållbarhet och social rättvisa inom transportsektorn.