I SvD Perfect Guide påstås M Sverige vara nöjda med hur lagen mot rattsurf fungerar. Tvärtom konstaterar vi att rattsurfning är ett stort problem och efterfrågar ökad trafikövervakning och polisiär närvaro i trafiken.

I Svenska Dagbladet Perfect Guide den 7 september 2023 ondgör sig Hugo Rehnberg i krönikan Jag drömmer om att bura in rattsurfarna över en bilist som vid en trafiksignal i centrala Stockholm inte kommer iväg fort nog, då koncentrationen låg mer på mobiltelefonen än omgivningen. Krönikören fortsätter därefter med att redogöra för hur 20 000 bilister årligen bötfälls med 1 500 kronor för att ha sneglat i mobilen under körning.

Rehnberg skriver sedan att: Enligt Motormännens riksförbund fungerar rattsurfslagen från 2018 alldeles utmärkt.

Lagen mot mobilsurf är till stor del ett resultat av M Sveriges arbete

Vi uppskattar att Rehnberg har identifierat rattsurfning som ett trafikproblem. Det är dock länge sedan vi bytte namn till Riksförbundet M Sverige, men ännu längre tid har gått sedan vi först började arbeta för ett förbud mot så kallad rattsurf. Vi såg en lagändring 2013 och en skärpning till den nuvarande lagstiftningen från 2018 som förbjuder användande av handhållen utrustning under färd, till stor del ett resultat av riksförbundets arbete.

Den som rattsurfar har sämre överblick och längre reaktionstid

Dessvärre är efterlevnaden av lagen mycket låg, något som M Sverige återkommande påpekar. Genom våra lokalklubbar runt om i landet gör vi mätningar i trafiken, vi tar fram informationsmaterial och vi försöker påverka beslutsfattare till att skärpa övervakningen av dåligt trafikantbeteende – inte minst vad det gäller rattsurfning. Därför driver också M Sverige sedan länge frågan om fler synliga poliser i trafiken. Nu under september lanseras för övrigt en europeisk kampanj som vi tagit fram tillsammans med våra systerorganisationer, i syfte att minska rattsurfandet.

– Den som rattsurfar har sämre överblick och längre reaktionstid. Risken att råka ut för en olycka ökar med 23 gånger för den som sms:ar och samtidigt framför ett fordon, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig på trafiksäkerhet vid Riksförbundet M Sverige.

Rattsurfning är en reell trafikfara och orsak till en stor andel olyckor varje år

I Riksförbundet M Sveriges arbete för ökad trafiksäkerhet har ett minskat rattsurfande en central och viktig plats. Det handlar inte enbart om att någon blir stående vid ett rödljus i centrala Stockholm, rattsurfning är en reell trafikfara och orsak till en stor andel olyckor varje år. Att då påstå att M Sverige anser lagstiftningen fungera alldeles utmärkt saknar all grund.

SvD Perfect Guide Jag drömmer om att bura in rattsurfarna (kräver inloggning)

 

Foto: bernardbodo/iStock/Getty Images Plus via Getty Images