M Sverige har sammanställt en rapport baserat på en ny granskning av fordonsexporten under de senaste åren. Resultatet visar bland annat att så kallade klimatbonusbilar inte exporteras oftare än andra bilar, tvärt emot hur rubrikerna sett ut de senaste åren.

Ungefär 6–8 procent av bensin-, diesel-, laddhybrid- och elbilar exporteras jämfört med dem som nyregistrerats under ett antal år.

– Vi kan se att exporten under en jämförbar period ligger ganska jämnt, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på M Sverige.

I debatten om den ökande exporten av klimatbonusbilar förekommer åsikter att dålig utformning av bonus-malus skulle vara en bidragande orsak och att en rad ändringar därför skulle krävas. Ett synsätt som särskilt kommunicerats från fordonsbranschen, som vill se drastiska ändringar inom ramen för bonus-malus.

– Det har i vissa fall legat ett egenintresse bakom uppgifter vi sett i media. Därför vill vi nyansera bilden av just fordonsexporten i den rapport som nu har sammanställts, säger Carl-Erik Stjernvall.

M Sverige har i sin nya rapport inte bara kunnat konstatera att exporten är relativt jämnt fördelad över de flesta fordons- och drivmedelstyperna, utan också att de bilar som exporteras i snitt har sämre klimatprestanda än de bilar som blir kvar i landet.

Samtidigt är ett annat mönster tydligt – det är den svaga kronan som har bidragit till den ökade exporten. Att sälja till den som betalar bäst är en förutsättning för rättvis handel och för många är det en självklarhet att kunna sälja på hela den marknad som EU utgör.

– Rapporten bekräftar samtidigt gasbilarnas utsatthet. Den stora exporten har gjort att beståndet av gasbilar har slutat öka. Det är ett problem för omställningen, säger Carl-Erik Stjernvall.

M Sverige anser att det bästa sättet att få klimatbonusbilar att stanna kvar i Sverige skulle vara att skapa fler och bättre subventioner som stärker andrahandsvärdet och gör bilen mer attraktiv under hela dess livslängd. Exempelvis skulle diversifierade trängsel- och parkeringsavgifter kunna skapa ekonomiska incitament att investera i bilar med lägre klimatpåverkan även när de är mer eller mindre begagnade.

Utsläpp exporterade bilar, årsvis (utsläpp rullande vagnpark), gram CO2/km;

2015                    177,6 (147,2)

2016                    172,7 (141,0)

2017                    165,5 (133,7)

2018                    153,3 (131,9)

 

Ta del av rapporten