Skatten på trafikförsäkringen infördes för att täcka kostnader för trafikskadade. Den reformen uteblev, men skatten är kvar. M Sverige kräver att skatten nu slopas för att minska bilisternas kostnader.


År 2007 infördes skatt på trafikförsäkringen som del av en reform för att omfördela kostnaden för trafikskadade. Men reformen blev aldrig av och kvar blev skatten på 32 procent som fram till 2022 gett staten en intäkt på totalt ungefär 45 miljarder kronor. För att minska konsumenternas kostnader kräver nu M Sverige att skatten slopas.

Kostnaderna för Sveriges bilister har ökat markant på kort tid. Höga bränsleskatter och moms, höjd malusskatt samt slopandet av klimatbilsbonusen bidrar till ett rekordhögt kostnadsläge.

Den enda påtagliga effekten av skatten har blivit ökade kostnader för fordonsägaren

Riksförbundet M Sverige kräver att regeringen skyndsamt ser över vilka stöd som kan vara till hjälp för att lindra utvecklingen. En självklar åtgärd är att skatten på trafikförsäkringen tas bort.

– Bilen har blivit mycket dyrare på senare tid, att slopa trafikförsäkringsskatten skulle ge bilägaren ungefär 700 kronor per år. Det är en av flera viktiga åtgärder för att minska kostnaderna för bilister, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.

– Slopad trafikförsäkringsskatt skulle ge bilägaren ungefär 700 kronor per år, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.
– Slopad trafikförsäkringsskatt skulle ge bilägaren ungefär 700 kronor per år, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.

När skatten infördes var budskapet att pengarna skulle återföras till bilisterna. I förarbetet angav skatteutskottet att reformen skulle belöna ett trafiksäkert beteende. Vad som åsyftades med detta är oklart eftersom den enda påtagliga effekten av skatten blivit ökade kostnader för fordonsägaren.

– Kostnaden måste upphöra nu. Skatten har ingen som helst koppling till trafiksäkerhet och bilister är trötta på överbeskattningen, det har blivit för dyrt att ha bil och det drabbar allra mest dem som inte har några alternativ till den, säger Caroline Drabe.

 

Foto: Bilanol/iStock/Getty Images Plus via Getty Images