Trafikverket har idag redovisat den preliminära olycksstatistiken för 2019. Den visar att det fortfarande finns ett mycket stort problem med gamla bilar längs våra vägar. 20 procent av de omkomna färdades i bilar av årsmodell 1999 eller tidigare. Detta trots att dessa bilar enbart stod för 4 procent av trafikarbetet.

Gamla bilar är inte lika säkra som nya bilar, de har generellt sett dålig krocksäkerhet och saknar antisladdsystem. En skrotningspremie skulle skapa incitament för bilister med äldre bilmodeller att skrota sin gamla bil och köpa en nyare. Det skulle både trafiksäkerheten och miljön vinna på eftersom äldre bilar dessutom har högre utsläpp än nyare modeller.

De nya bilarna som köps behöver inte vara fabriksnya. Om en person exempelvis skrotar en bil av årsmodell 1995 och istället köper en begagnad bil av årsmodell 2003, innebär det både en mycket stor miljövinst och en stor säkerhetsvinst.

– M Sverige har länge krävt att lagstiftaren återinför skrotningspremien och göra premien beroende på den skrotade bilens utsläppsnivå. Vi föreslår att premien sätts till minst 10 000 kr för en bil som släpper ut över 160 gram koldioxid per kilometer blandad körning och minst 5 000 kr för de bilar som kommer under den nivån, säger Caroline Drabe, vd Riksförbundet M Sverige.

Om den som skrotar sin gamla uttjänta bil istället köper en bil som är tio år yngre blir skillnaden i koldioxidutsläpp mellan dessa bilar 36 gram per kilometer. Eftersom en bil färdas i genomsnitt 12 000 kilometer per år, blir den totala besparingen räknat på 100 000 bilar drygt 40 000 ton koldioxid årligen.

M Sverige har gett Demoskop i uppdrag att undersöka allmänhetens inställning i frågan och det visar sig att en kraftig majoritet, 90 procent av befolkningen, håller med oss om att en skrotningspremie åter bör införas.

Det är dags för lagstiftaren att återinföra skrotningspremien. Både för miljöns och för trafiksäkerhetens skull.