Det finns tusentals obevakade järnvägsövergångar i Sverige och årligen inträffar allvarliga olyckor vid dem, även med dödlig utgång. Trots att Trafikverket fått i uppdrag att öka säkerheten har bara ett fåtal blivit åtgärdade. M Sverige kräver nya satsningar på säkerheten.

Under 2022 inträffade 20 allvarliga olyckor, varav fyra med dödlig utgång, vid järnvägsövergångar, som också kallas plankorsningar. De fyra omkomna passerade alla över obevakade järnvägsövergångar, utan bommar, ljus- eller ljudsignaler. Över hälften av Sveriges cirka 6 500 järnvägsövergångar är fortfarande obevakade.

Fortfarande saknar alltså cirka 3 400 järnvägsövergångar säkerhetsanordningar

År 2019 uppdrog regeringen åt Trafikverket att öka säkerheten vid järnvägsövergångarna sedan allvarliga brister uppdagats. Då noterades cirka 3 500 obevakade järnvägsövergångar i Sverige. Fyra år senare har bara något hundratal av dessa blivit åtgärdade. Fortfarande saknar alltså cirka 3 400 järnvägsövergångar säkerhetsanordningar i form av bommar, ljus- eller ljudsignaler. Det är en majoritet av Sveriges 6 500 järnvägsövergångar.

När en förare upptäcker en fara kan det redan vara för sent att bromsa

– Obevakade järnvägsövergångar är en kvarleva från en tid då tågen gick långsamt och lät högt. Trots att tågen har utvecklats till att bli allt tystare och snabbare med längre bromssträckor, finns fortfarande tusentals obevakade och livsfarliga järnvägsövergångar kvar. Tåg kan ha bromssträckor på över en kilometer. Även om en förare upptäcker en fara vid en plankorsning kan det redan vara för sent att bromsa, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

År

Antal
allvarliga
olyckor 

Antal
omkomna*

2015

28

5

2016 

29 

2017 

28 

2018 

39 

2019 

34 

2020 

24 

2021 

34 

10 

2022 

20 

* suicid exkluderat.
Statistik från Trafikverket.

– Obevakade järnvägsövergångar är en kvarleva från en tid då tågen gick långsamt och lät högt, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.
– Obevakade järnvägsövergångar är en kvarleva från en tid då tågen gick långsamt och lät högt, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Som en följd av regeringsuppdraget 2019 såg Trafikverket över säkerheten vid 1 000 plankorsningar, varav 180 identifierades som extra farliga, en prioritering utifrån hur hårt trafikerade de korsande vägarna är och hur många människor som berörs. Under 2022 åtgärdades 19 av dessa övergångar. Tidigast 2029 beräknas de prioriterade korsningarna vara åtgärdade.

Vi ska givetvis inte ha kvar farliga järnvägsövergångar

– Trafikverkets vanligaste metod är att helt enkelt stänga av järnvägsövergången och låta trafiken ta en annan, ofta betydligt längre, väg. Detta försämrar mobiliteten lokalt. Lantbrukare och andra landsbygdsbor blir drabbade när deras överfart tas bort. Vi ska givetvis inte ha kvar farliga järnvägsövergångar, men vi vill se att de åtgärdas med skyddsanordningar, säger Tony Gunnarsson.

Utöver de särskilt utpekade korsningarna återstår alltså fortfarande tusentals obevakade järnvägsövergångar. Dessutom finns andra brister vid överfarterna. Magasinsträckan, utrymmet för tillfälligt stillastående vägfordon före eller efter korsningen, är ibland inte tillräckligt lång. Detta gör att fordon riskerar att bli stående i korsningsområdet vid köbildning.

Vi vill se förnyade satsningar på säkerheten

På många ställen löper också bilvägen parallellt med järnvägen för att sedan övergå i en skarp sväng mot järnvägen. Detta kan leda till riskabla överfarter, särskilt vid halka eller dålig sikt.

– Säkra järnvägsövergångar är viktigt för både tåg- och vägtrafikens säkerhet. Vi vill se förnyade satsningar på säkerheten även i befintlig järnvägsinfrastruktur, inte bara vid nya järnvägssatsningar. Det behövs fler planskilda korsningar, breddade kurvor och överfarter samt fler bommar och bättre siktröjning, säger Tony Gunnarsson.

Detta ska du tänka på vid järnvägsövergångar:

  • Alla passager över plankorsningar innebär en risk.
  • Respektera bommar och rödljus om sådana finns.
  • Titta ordentligt åt alla håll innan du passerar, tänk på att tågen kan komma snabbt och ljudlöst.
  • Stanna aldrig på spåret.
  • Stäng av musik eller annat ljud så att du hör eventuella signalerande tåg.
  • Fordon får inte parkeras inom ett avstånd av trettio meter från en plankorsning.
  • Om du fastnar mellan bommar: Kör genom bommen framför dig, den kommer att ge vika. Om bilen inte startar, rädda dina passagerare, lämna spårområdet skyndsamt.

 

Foto: FroggyFrogg/iStock/Getty Images Plus via Getty Images