Mätningar utförda av Trafikverket visar att 45 procent av den tunga trafiken är överlastade. Det leder inte bara till att vägarna slits, det leder också till sämre trafiksäkerhet eftersom överlastade fordon ofta ger upphov till olyckor i synnerhet vintertid.

Under en lång rad år har antalet utbildade trafikpoliser minskat i Sverige. Från nära 2 000 i början av 1980-talet till några hundra i dag. Det har inneburit att kontroller av den tunga trafiken, vad gäller lastvikter och lastsäkring samt kör- och vilotider, inte genomförs i önskvärd grad.

Samtidigt minskar antalet hastighets- och nykterhetskontroller. I takt med detta, har andelen som har dött i drog- och alkoholrelaterade trafikolyckor ökat.

M Sverige har länge krävt fler poliser i trafiken. Riksförbundets M Sveriges utmärkelse ”Årets hjulklapp” 2019 tilldelades trafikpolisen. De fick utmärkelsen för det jobb de gör dygnet runt, året om, för att öka trafiksäkerheten.

– Det är hög tid att prioritera polisens arbete för trafiksäkerheten och framför allt när det gäller kontroller av tung trafik. Trafikverkets mätningar visar på hur allvarlig situationen är, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.