Det byggs allt fler laddstolpar. Men de måste byggas på rätt plats för att nyttan ska bli optimal. För att minska beroendet av dyra importerade fossila drivmedel måste de bli ännu fler.

Artikeln är en ledare av Riksförbundet M Sveriges vd Caroline Drabe ur medlemstidningen Motor nr 3 2023. 

Att köpa ny bil har blivit både svårt och dyrt. Den indragna elbilsbonusen har ställt till det, och räntorna har minskat köpkraften. Färre privatpersoner köper nya bilar och de dyrare elbilarna påverkas mest. Samtidigt är hushållens försiktighet klok; pengarna behövs till andra saker.

Elbilarna ökar mest utanför våra tre storstadsområden

I fem år har M Sverige granskat utbyggnaden av publika laddstolpar. För varje år har skillnaden mellan det som är EU:s målsättning för ett godtagbart antal laddstolpar och det faktiska antalet bara ökat. Jämförelsen bekräftar även trenden att elbilarna ökar mest utanför våra tre storstadsområden. Ryktet att de som har bäst potential att spara pengar på att välja bort bensin- eller dieselbilen är hushåll som kör fler mil, har alltså spridit sig. 2022 ökade antalet laddbara bilar i Västernorrland, Kalmar, Jämtland, Västerbotten, Dalarna och Gävleborgs län med mer än 50 procent. I Stockholms län var ökningen allra minst, bara 29 procent.

Behovet av laddinfrastruktur kommer att öka kraftigt

Fler laddstolpar behövs alltså i hela landet. De flesta vill ladda bilen billigt och långsamt hemmavid, men laddstolpar behövs också på andra platser. Det måste gå att ladda även i anslutning till samhällets serviceutbud, kommunala inrättningar, friluftsområden, handelsplatser och längs våra vägar.

Elbilar har blivit dyrare. Men även om bensin- eller dieselbilar just i dag är mer ekonomiska pekar allt på att behovet av laddinfrastruktur kommer att öka kraftigt. Underskottet är i dag mer än 25 000 publika laddstolpar.

Det krävs ett nationellt ansvarstagande för utbyggnaden av laddstolpar, så att infrastrukturen kommer på plats i hela landet. Behovet kan i reda tal se störst ut i Stockholm. Ändå kan myndigheterna behöva ta större ansvar för omställningen utanför storstäderna. Bedömningen där är ofta att det saknas kommersiella grunder för att sätta upp en stolpe.

Landets kommuner borde få i uppdrag att kartlägga behoven av laddstolpar med ett lokalt fokus

Visionen måste vara att vem som helst ska kunna göra vilken resa som helst och kunna ladda på platsen dit man åker: det lokala apoteket, kommunens badhus, hotellet lite längre bort eller besöksparkeringen vid barnens studentlägenhet.

Därför måste besluten för var stolparna byggs inte fattas på nationell nivå, utan av våra kommuner. Alla landets kommuner borde få i uppdrag att kartlägga behoven av laddstolpar med lokalt fokus och med den förståelse för lokala resvanor bara lokalbefolkningen har.

Är man engagerad i vår organisation tror jag att man känner att den här frågan är viktig. Kanske kan vi med den erfarenhet och lokalkännedom som finns i våra klubbar hjälpa kommunerna att prioritera rätt. Klart är att vårt arbete har tydligt fokus på att fler ska kunna ladda, och att det arbetet måste fortsätta.

Caroline Drabe
Vd
Riksförbundet M Sverige