Bilköp är en av de större affärerna för hushållet, och många kan känna sig osäkra. Köper man sin bil från en handlare finns ett skydd i konsumentköplagen, men det är viktigt att känna till sina rättigheter.

Bilen är hushållens största utgift efter boendet. Privatpersoner som köper bil från ett företag har möjlighet att reklamera fel upp till tre år efter köpet. Är man inte påläst finns dock risken att bli lurad av oseriösa bilhandlare som inte hörsammar klagomål och som inte vill ta ansvar.

– Det gäller att veta vad man har rätt till och att inte låta sig luras när bilhandlaren påstår att garantin gått ut eller att den inte gäller just det fel som din bil har drabbats av, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare på Riksförbundet M Sverige.

När fel visar sig efter köpet kan bilföretag försöka att slippa undan sitt ansvar

Konsumentköplagen går inte att avtala bort. Den omfattar alla varor som privatpersoner köper av företag, det vill säga även begagnade bilar oavsett pris, ålder eller miltal. Men när fel visar sig efter köpet kan bilföretag försöka att slippa undan sitt ansvar. Här gäller det för konsumenten att vara påläst och veta att man ändå kan ha chans att få ett fel avhjälpt, förutsatt att det kan anses ursprungligt.

– I första hand gäller att företaget ska få rätta till felet, men om det är inte är möjligt eller för dyrt i förhållande till bilens värde har man oftast rätt att lämna tillbaka bilen, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare M Sverige.
– I första hand gäller att företaget ska få rätta till felet, men om det är inte är möjligt eller för dyrt i förhållande till bilens värde har man oftast rätt att lämna tillbaka bilen, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare M Sverige.

– Även om ett fel visar sig först efter tre–fyra månader måste det inte vara ett nytt fel. Om det kan anses ha funnits vid köpet ska man reklamera det till säljaren, säger Carl-Erik Stjernvall.

Det är vanligt att ett ursprungligt fel visar sig först efter en tid och det behöver inte bara vara tekniska fel. Ett fel kan även vara att bilen inte uppfyller vad säljaren lovat i annons eller avtal. Det kan handla om att bilen saknar utrustning som köparen förstått att den ska ha eller att säljaren har sagt att den är nyservad, men att den sen inte visar sig vara det.

– I första hand gäller att företaget ska få rätta till felet, men om det är inte är möjligt eller för dyrt i förhållande till bilens värde har man oftast rätt att lämna tillbaka bilen, säger Carl-Erik Stjernvall.

Det här gäller trots att bilhandlaren påstår att …

… du inte fått någon garanti eftersom bilen var så billig.

Att erbjuda en garanti är frivilligt. Reklamera går bra ändå. Konsumentköplagen innehåller inga gränser för vilka varor eller prisklasser som omfattas.

… garantin bara gällde en månad.

Utöver eventuell garanti gäller alltid konsumentköplagen, därför har du rätt att klaga ändå. Det kan vara bra att försöka reda ut om felet bilen drabbats av kan anses ursprungligt.


… bilen såldes i befintligt skick.

Konsumentköplagen som gäller från 1 maj 2022 medger inte generella ansvarsfriskrivningar, som att sälja något i befintligt skick. Bilen kan ändå anses felaktig.


… felet täcks av en extern garantiförsäkring.

Bilsäljare kan erbjuda mer eller mindre värdelösa extra garantier, som sällan täcker de delar som vanligtvis går sönder på en bil. Det kan till och med stå på avtalet att du ska kontakta någon annan än den du köpt bilen av om den går sönder. Men om garantin inte gäller det som är fel kan man ändå reklamera det till säljaren.


… du har undersökt och provkört bilen och därför inte har rätt att ifrågasatta skicket.

Konsumentköplagen gäller ändå. Gentemot dig som konsument har företaget i stället upplysningsplikt. Köparen har inte alls någon lika långtgående plikt att själv undersöka skicket på varan annat än möjligtvis rent kosmetiska avvikelser.


Foto: deepblue4you/iStock/Getty Images Plus via Getty Images