Om säljaren vägrar att åtgärda brister på bilen finns en möjlighet till – att kräva ersättningen från kreditgivaren.

Det är välkänt att konsumenter som köper bil av företag skyddas av konsumentköplagen och kan reklamera fel och brister till säljaren. Mindre känt är kanske att den som tagit ett lån i samband med köpet även kan rikta krav mot kreditgivaren, som en bank eller ett finansbolag, om säljaren inte vill kännas vid exempelvis ett fel på en begagnad bil.

Tack vare en skyddsregel som omfattar den så kallade invändningsrätten – det vill säga din rätt att reklamera – i konsumentkreditlagen kan en konsument till kreditgivaren framställa samma invändningar på grund av köpet som han eller hon kan göra mot säljaren*. Lagen säger uttryckligen att om du som köpare har anspråk på exempelvis återbetalning eller ekonomisk ersättning på grund av köpet, så har kreditgivaren samma skyldigheter som säljaren att svara på anspråket.

Det finns möjlighet att få hjälp med köprättsliga fel av kreditgivaren

Tvister i samband med bilköp ligger i topp hos Allmänna Reklamationsnämnden och bara 3 av 4 företag följer myndighetens rekommendation. Som en extra möjlighet att få hjälp med köprättsliga fel är det därför viktigt att känna till möjligheten att klaga till kreditgivaren.

– Bilköpare som handlat på kredit borde ställa krav på sin kreditgivare vid en reklamation och i bästa fall slippa tjafs med bilhandlare som inte vill göra rätt för sig, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Riksförbundet M Sverige.

Men det finns också avgränsningar i hur lagstiftningen tillämpas. Ett exempel är att det inte går att förvänta sig att banken ser till att fel på bilen lagas, som ifall den läcker olja. Däremot är det möjligt att ställa krav på ersättning för utlägg på grund av att man behövt åtgärda ett fel som bilhandlaren inte velat kännas vid. Kreditgivaren kan samtidigt också bara svara för det belopp som krediten avser. Bilköparens kontantinsats på 20 procent omfattas alltså inte av skyddet.

En oseriös bilhandlare som inte tar ansvar lär inte få fortsatt förtroende att förmedla krediter

– Visar bilhandlaren minsta tecken på att inte bry sig om ett reklamationsanspråk kan kontakten med kreditgivaren fungera som påtryckningsmedel. En oseriös bilhandlare som inte tar ansvar lär inte få fortsatt förtroende att förmedla krediter om bank eller finansbolag får ta kostnaderna för fel som visar sig efter köpet, säger Carl-Erik Stjernvall.

– Visar bilhandlaren minsta tecken på att inte bry sig om ett reklamationsanspråk kan kontakten med kreditgivaren fungera som påtryckningsmedel, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Riksförbundet M Sverige.
– Visar bilhandlaren minsta tecken på att inte bry sig om ett reklamationsanspråk kan kontakten med kreditgivaren fungera som påtryckningsmedel, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Riksförbundet M Sverige.

Gör så här

  • Klaga som vanligt (reklamera, helst skriftligen) till den du köpt bilen av, vilket krävs enligt konsumentköplagen.

  • Om säljaren inte erbjuder ett kostnadsfritt avhjälpande kan du själv betala för reparationen, och i efterhand kräva ersättning, så länge felet anses ursprungligt.

  • Vänd dig sedan till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, med ditt ersättningskrav.

  • Om det gäller ett kreditköp kan du ta kontakt med din kreditgivare och begära ersättning därifrån innan du vänder dig till ARN.

Om säljaren i det första steget nekar till att åtgärda felet och du bestämt dig för att på egen bekostnad reparera bilen för att senare ställa kraven på kreditgivaren, kan det vara idé att upplysa säljaren om detta. I bästa fall kommer denne på andra tankar och åtgärdar problemet direkt.

Kanske kryper bilhandlaren till korset och betalar för åtgärderna

Om du i stället tvingas ställa kraven mot kreditgivaren så tar denne sannolikt i sin tur kontakt med bilhandlaren. De får göra upp sinsemellan, men kanske kryper bilhandlaren till korset och betalar för åtgärderna om det visar sig att samarbetet med kreditgivaren äventyras om de inte gör rätt för sig. Att inte kunna erbjuda sina kunder kreditköp skulle vara en stor nackdel för bilhandlaren.

Invändningsrätten omfattar bara köp av varor som direkt kan knytas till krediten, som en kredit bunden till en specifik bil. Varor som handlas med pengar från ett så kallat blanco-lån eller privatlån som inte direkt kan kopplas till en specifik vara omfattas inte av skyddet. 


* § 29 Konsumentkreditlagen (2010:1846)

 

Foto: Fahroni/iStock/Getty Images Plus via Getty Images