EU-kommissionens förslag om ny förordning kring uttjänta fordon har väckt debatt. M Sverige mötte riksdagsledamöter för att förklara hur det skulle försvåra för många bilkonsumenter.

EU-kommissionen har presenterat ett förslag till en ny förordning – vilket om det antas blir bindande i alla medlemsländer – som syftar till en utvecklad cirkulär ekonomi för fordonsbranschen. Förslaget kallas allmänt för ELV-förordningen, end-of-life-vehicles. Det handlar om att nya fordon i högre grad ska tillverkas av återvunnet material och konstrueras på ett sätt som gör dem lättare att återvinna och att återbruka enskilda komponenter. Det här är ett förslag som Riksförbundet M Sverige i grunden ställer sig positivt till.

Förslaget innehåller en mängd detaljer som riskerar att göra tillvaron svår för många bilägare

Men förslaget innehåller också en mängd detaljer som riskerar att göra tillvaron svår för många bilägare, och då framför allt de som av olika anledningar har bilar som befinner sig i slutet av sin livscykel.

Enligt förslaget ska bilar som anses uttjänta på ägarens ansvar, och utan ersättning, lämnas till skroten för återvinning. Till förslaget finns en uppsättning kriterier för vad som ska ligga till grund för att bedöma om ett fordon är uttjänt. Till dessa hör en mängd väldigt specifika, tekniska detaljer som exempelvis om fordonets dörrar inte är monterade eller om det har penetrerande rost. Även fordon som inte varit besiktade på två år ska enligt förslaget anses som uttjänta och ovillkorligen skrotas.

Henrik Nyberg, M Sverige, presenterar hur ELV-förslaget inte tar hänsyn till ägarens syfte med sitt fordonsinnehav inför församlade riksdagsledamöter.
Henrik Nyberg, M Sverige, presenterar hur ELV-förslaget inte tar hänsyn till ägarens syfte med sitt fordonsinnehav inför församlade riksdagsledamöter.

M Sverige menar att förslaget inte tar hänsyn till ägarens syfte med sitt fordonsinnehav, och att det saknar förståelse för situationen för många bilägare. Det hade vi tillfälle att förklara för ett knappt 20-tal riksdagsledamöter i samband med ett frukostseminarium på Riksdagen tillsammans med Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF), Sveriges Fordonsbyggare (SFRO) och motorcyklisternas organisation SMC.

– Av Sveriges alla bilar i trafik är över hälften – 53 procent – över tio år gamla. Det här är bilar som ofta har ett så lågt marknadsvärde att de inte lönar sig att underhålla och reparera på märkesverkstaden, utan i stället sköts om av ägarna själva, förklarade Henrik Nyberg, utredare på M Sverige.

Henrik Nyberg, utredare, och Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsexpert, båda Riksförbundet M Sverige.
Henrik Nyberg, utredare, och Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsexpert, båda Riksförbundet M Sverige.

M Sverige beskriver detta som en självhushållning av sitt bilägande, något som är utbrett i landet av såväl geografiska som ekonomiska skäl – eller bara för att ägaren har ett intresse av att själv sköta om sin bil. En sådan självhushållning är ofta beroende av att man kan köpa, sälja och hantera så kallade reservdelsbilar, fordon som vanligen är avställda och obesiktade och något som EU-förordningen skulle sätt stopp för.

Förslaget omfattar även alla de begagnade reservdelar som redan finns på marknaden och ska även gälla för handel mellan privatpersoner

Förslaget vill även reglera handeln med begagnade reservdelar, så att dessa ska vara spårbara vilken bil de kommer från, vem som demonterat dem och vid försäljning ska reservdelarna åtföljas av en garanti. Det här är villkor som går att införa för delar från kommande bilar och vid försäljning av företag, men förslaget omfattar även alla de begagnade reservdelar som redan finns på marknaden, och ska även gälla för handel mellan privatpersoner.

Intresset och förståelsen från de samlade riksdagsledamöterna, från V, S, M och SD, var stort och flera uttryckte förvåning över hur omfattande förslaget är skrivet. Att de nu insett vidden av verkningarna från förslaget om det godkänns är bra. Det är nu upp till dem, i synnerhet för representanterna för regeringsunderlaget, att lyfta frågan på EU-nivå och arbeta för förändringar i förslaget.