Trafikverket klarar inte av att upprätthålla vägnätets nuvarande tillstånd och nedbrytningshastigheten för vägarna går allt snabbare, skriver Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.

Debattartikel publicerad i Nya Wermlands-tidningen 2023-05-03: Lyssna till det värmländska vägupproret, Kullgren och Carlson

Nyligen skickade Region Värmland och fem andra regioner i de så kallade skogslänen in en gemensam skrivelse till regeringen om det usla tillståndet för det svenska vägnätet. De begär ett möte med landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) och infrastrukturministern Andreas Carlson (KD) för att diskutera hur anslagen till vägarna kan öka så att trafiksäkerheten kan upprätthållas även utanför storstäderna.

Trafikverket klarar inte av att upprätthålla vägnätets nuvarande tillstånd och nedbrytningshastigheten för vägarna går allt snabbare

Bakgrunden är att det finns en underhållsskuld till vägtrafiken på 25 miljarder kronor. Trafikverket klarar inte av att upprätthålla vägnätets nuvarande tillstånd och nedbrytningshastigheten för vägarna går allt snabbare. När pengarna inte räcker till prioriterar Trafikverket funktionen på de mest högtrafikerade vägarna och vägar i storstadsregionerna. Detta gör att landsbygden och mer glesbefolkade län drabbas hårdast av utvecklingen.

– Konsekvenserna är tydliga. Vägarna och vägunderhållet är sämre i skogslänen och trafiksäkerheten är ojämlik i Sverige, säger Caroline Drabe, vd Riksförbundet M Sverige.
– Konsekvenserna är tydliga. Vägarna och vägunderhållet är sämre i skogslänen och trafiksäkerheten är ojämlik i Sverige, säger Caroline Drabe, vd Riksförbundet M Sverige.

Konsekvenserna är tydliga. Vägarna och vägunderhållet är sämre i skogslänen och trafiksäkerheten är ojämlik i Sverige. Risken att skadas och dödas i trafiken är högre i Värmland och på landsbygden. Näringslivet i mer glesbefolkade län ser i högre grad att bristande infrastruktur är ett hinder för tillväxt. De dåliga vägarna försvårar förutsättningarna för arbetspendling och vardagstransporter.

Hastighetsgränserna har sänkts på 130 mil statlig väg under de senaste åren då trafiksäkerheten inte kunnat tryggas. Längre restider och sämre säkerhet på platser där beroendet av bilen är som störst klingar illa mot bakgrund av den allmänna politiska uppfattningen att hela landet ska leva och att det behövs tillväxt på landsbygden.

Vi vill se tydliga anslagsökningar och en tydlig plan på hur underhållsskulden ska betalas av de kommande tio åren

Inför valet framställdes av partierna i regeringsunderlaget, inte minst Kristdemokraterna, tydliga löften om de skulle laga vägarna och satsa på landsbygden. Till hösten budget är det upp till bevis. Vi vill se tydliga anslagsökningar och en tydlig plan på hur underhållsskulden ska betalas av de kommande tio åren.

I stället för sänkta hastigheter bör fler vägar mittsepareras skyndsamt. Det behövs fler säkra djurpassager så att den skenande viltolycksökningen kan brytas. Slutligen bör det regionala perspektivet i infrastrukturpolitiken uppvärderas. Oavsett om man bor i Värmland, Stockholm eller på annan plats i landet ska man kunna resa tryggt till läkaren, affären eller arbetet.

Caroline Drabe, vd Riksförbundet M Sverige