Debattartikel publicerad i Nya Wermlands-Tidningen 2022-12-29: Dags för nysatsning på Europavägarna

M Sverige kräver därför en kraftig satsning på vägnätet i stället för att skjuta underhållsskulden på framtiden och att sänka hastigheterna, skriver Caroline Drabe.

M Sverige granskar regelbundet vägkvaliteten på våra stora vägar. Undersökningarna visar på en betydande och oacceptabel skillnad på kvaliteten mellan olika delar av landet.

På senare år har nedbrytningshastigheten för det svenska vägnätet tilltagit till följd av ökad trafikmängd, ökad andel tung trafik samt ett underhållsarbete som i huvudsak varit inriktat på kortsiktiga, akuta åtgärder. Mer resurser behöver satsas för att upprätthålla och förbättra vägarnas tillstånd.

Brister i vägmiljön är en viktig faktor i många dödsolyckor

Underhållsskulden för det svenska vägnätet uppgår i dag till 24 miljarder kronor och beräknas uppgå till 74 miljarder kronor i slutet av nuvarande planperiod 2033. Allt blir dyrare när man skjuter nödvändiga investeringar på framtiden.

Brister i vägmiljön är en viktig faktor i många dödsolyckor och hastigheterna har sänkts på 130 mil statlig väg under de senaste åren då säkerheten inte kunnat tryggas. Detta är helt fel väg att gå. Vi kan inte lösa problemen i vägnätet genom att sänka hastigheterna.

Både vidmakthållandet av nuvarande vägar och nyinvesteringarna i väg är underprioriterade. I den nationella transportinfrastrukturplanen för 2022–2033 får vägnätet bara 15 procent av nyinvesteringarna.

– Den låga standard vi ser på vissa av Europavägarna är inte acceptabel, säger Caroline Drabe, vd Riksförbundet M Sverige.
– Den låga standard vi ser på vissa av Europavägarna är inte acceptabel, säger Caroline Drabe, vd Riksförbundet M Sverige.

M Sverige kräver därför en kraftig satsning på vägnätet i stället för att skjuta underhållsskulden på framtiden och att sänka hastigheterna. Ett första steg i denna satsning är att höja kvaliteten på Europavägarna.

De flesta föreställer sig en Europaväg som en tvåfilig motorväg med hög trafiksäkerhet. Exempel på sådana sträckor är E4 mellan Uppsala och Mehedeby, E20 mellan Södertälje och Eskilstuna eller E18 mellan Stockholm och Enköping. Men det finns sträckor på Europavägarna där standarden behöver höjas kraftigt. Det är inte acceptabelt med Europavägar som har så låg standard att de enbart är sex meter breda, har korsande vägar eller att trafikflödet avbryts av trafikljus.

Bättre standard på Europavägarna för trafiksäkerhet och tidsvinster, och för regional utveckling och tillväxt

Exempel på sträckor som behöver upprustas är E14 mellan Sundsvall och Östersund, E4 mellan Umeå och Luleå samt E20 hela vägen mellan Göteborg och Örebro. Vi behöver bättre standard på våra Europavägar, inte bara för trafiksäkerhet och tidsvinster, utan även för regional utveckling och tillväxt i hela landet.

 

Caroline Drabe

Vd på Riksförbundet M Sverige