Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda 2023-02-01: Bilister måste ha råd att ställa om

Vi som representerar svenska och europeiska bilister har konsekvent stöttat EU:s mål om att uppnå klimatneutralitet till år 2050. De europeiska mobilitetsklubbarna har tagit ett stort ansvar i omställningsarbetet genom att vara aktivt involverade i debatterna, beställa oberoende forskning, föra dialog med intressenter och utveckla projekt för att hjälpa konsumenter att navigera i omställningen.

Det är möjligt att förena minskat beroende av fossila drivmedel med att bevara och utveckla rörligheten för alla

Under hela denna process har vi visat att bilister är redo att ta till sig förändring och vi förblir övertygade om att det är möjligt att förena minskat beroende av fossila drivmedel med att bevara och utveckla rörligheten för alla.

– Europas bilister måste även framgent ha råd att använda bilen för att klara av vardagsbestyren, säger Caroline Drabe, vd Riksförbundet M Sverige och Laurianne Krid, generaldirektör Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) Region I.
– Europas bilister måste även framgent ha råd att använda bilen för att klara av vardagsbestyren, säger Caroline Drabe, vd Riksförbundet M Sverige och Laurianne Krid, generaldirektör Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) Region I.

Förändringstrycket inom transportområdet är starkt och har skärpts ytterligare i och med EU:s klimatpaket Fit for 55. Trots unionens officiella hållning att konsumenterna inte ska lämnas på efterkälken kan vi inte låta bli att få intrycket att vi ändå riskerar bli den svagaste länken i omställningen.

Medan branschen återkommande fått undantag och respit för förseningar, lämnas konsumenter ofta med osäkra förutsättningar och höga kostnader, tvingade att vänta och se och med risken att fastna mellan de politiska besluten och branschens val. Nu är det dags att stärka konsumenternas position i vägtrafikens omställning. På detta område har regeringen möjlighet att visa ledarskap när Sverige nu axlar ordförandeskapet i EU.

Bilisterna måste ges bättre förutsättningar för att de också ska bli vinnare på omställningen

I dag, när alla uppmanas att välja en eldriven bil hamnar konsumenterna, särskilt de med mindre ekonomiska marginaler, återigen i ett trängt läge: utbudet på elfordonsmarknaden är inte tillräckligt stort; det finns inte tillräckligt med publik laddinfrastruktur; elpriserna går genom taket; klimatbonusen och andra subventioner upphör; och politikerna letar efter nya beskattningsmål.

Bilisterna måste ges bättre förutsättningar för att de också ska bli vinnare på omställningen. Ska den europeiska klimatomställningen lyckas måste också konsumenterna få vara med på resan på rimliga villkor. Europas bilister måste även framgent ha råd att använda bilen för att klara av vardagsbestyren. Detta bör vara en viktig ingång för den svenska regeringen under ordförandeskapet i EU.

 

Caroline Drabe,
vd Riksförbundet M Sverige

Laurianne Krid,
generaldirektör Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) Region I