Riksförbundet M Sverige kräver nu att regeringen sätter ned foten om hur stor vildsvinsstammen ska vara. Under 2000-talet har antalet vildsvinsolyckor ökat med cirka 800 procent.

Det stora ökning av olyckor beror inte minst på den dramatiska ökningen av antalet vildsvin i Sverige: från cirka 500 djur i början av 90-talet till nuvarande cirka 300 000. Under oktober månad är risken för trafikolyckor med vildsvin som störst.

Den stora vildsvinsstammen orsakar stora skador på åkrar, i skogar och i trädgårdar. I och med spridningen av den afrikanska svinpesten hotas nu även delar av köttproduktionen. Vildsvinen är dessutom ett betydande trafiksäkerhetsproblem.

Viltstammarnas storlek har stor betydelse för hur många viltolyckor som sker

– Vildsvin är tunga och kompakta djur och kan vid kollision orsaka allvarliga personskador. Vildsvinsolyckorna medför också de dyraste materiella skadorna till följd av svinens låga tyngdpunkt. Därför är det allvarligt att antalet olyckor tillåtits öka från oansenliga nivåer till att nu ligga på mellan 5 000–7 000 olyckor årligen, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

 

– Det behövs en rejält ökad avskjutning av vildsvin. Eftersom vildsvinen är svårjagade bör incitamenten till jakt stärkas genom exempelvis införande av skottpeng. Stödutfodring av vildsvin bör kraftigt begränsas, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.
– Det behövs en rejält ökad avskjutning av vildsvin. Eftersom vildsvinen är svårjagade bör incitamenten till jakt stärkas genom exempelvis införande av skottpeng. Stödutfodring av vildsvin bör kraftigt begränsas, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Vildsvinens tyngdpunkt ligger i höjd med bilens front, vilket ofta orsakar omfattande fordonsskador som i sin tur kan medföra att det manöverodugliga fordonet riskerar att frontalkollidera med mötande trafik.

Det behövs en rejält ökad avskjutning av vildsvin

– Politiken har förhållit sig passiv och bara tittat på när antalet vildsvin ökat explosionsartat. Antalet vildsvin bör kraftigt begränsas till en kontrollerbar population och regeringen behöver besluta om ett siffersatt mål för stammens storlek där hänsyn tas till viltolyckor och viltskador, säger Tony Gunnarsson.

Viltstammarnas storlek har stor betydelse för hur många viltolyckor som sker. För vildsvin följer olyckstalen under det senaste decenniet populationens tillväxt i antal och utbredning.

– Det behövs en rejält ökad avskjutning av vildsvin. Eftersom vildsvinen är svårjagade bör incitamenten till jakt stärkas genom exempelvis införande av skottpeng. Stödutfodring av vildsvin bör kraftigt begränsas, säger Tony Gunnarsson.

 

Foto: Ockra/iStock/Getty Images Plus via Getty Images